• darkblurbg

VENRAY Lokaal is in mei 2017 ontstaan uit een fusie tussen inVENtief en PP2 (Plaatselijk Progressief in het kwadraat)

inVENtief werd in 2005 opgericht door een zevental kritische en verontruste burgers. Zij konden zich niet vinden in de manier waarop binnen Venray de gemeentepolitiek werd bedreven. Tussen de andere, lokale partijen Samenwerking Venray en Lokaal Aktief bevocht inVENtief zich een plek in de gemeenteraad. 

Bij de gemeentelijke herindeling op 1 januari 2010 werd de toenmalige gemeente Meerlo-Wanssum opgesplitst. De kernen Meerlo, Tienray en Swolgen gingen op in de nieuwe gemeente Horst a/d aan de Maas. De kernen Wanssum, Geysteren en Blitterswijck gingen deel uitmaken van de gemeente Venray. Daarmee kwam de lokale politieke partij PK (Progressieve Kombinatie) in de gemeente Meerlo-Wanssum voor de vraag te staan, hoe verder te gaan met de lokale politiek binnen de nieuwe gemeente Horst aan de Maas en Venray. Voor de gemeente Venray werd eind 2008 een oplossing gevonden in verregaande samenwerking met Lokaal Aktief in Venray. In het voorjaar van 2009 werd PP2 opgericht. 

In de loop van 2015 kwamen de beiden partijen overeen om nadrukkelijker te gaan samenwerken, Enerzijds ingegeven door het feit, dat binnen de gemeenteraad regelmatig eenzelfde standpunt werd ingenomen, maar anderzijds ook ingegeven door de behoefte aan één sterke, lokale politiek partij. De samenwerking mondde uit in een fusieproces. Op 24 mei 2017 werd VENRAY Lokaal opgericht.

21 maart 2018 deed VENRAY Lokaal voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Venray. Dit leidde tot 5 raadszetels in de coalitie en levering van een wethouder.

16 maart 2022 werd VENRAY Lokaal de grootste partij van Venray en behaalde 7 zetels. Deze worden bezet door: Harold Stevens, Lisanne Wisgerhof, Mees Hillenbrink, Theo Francken, Amira Luydens, Richard de la Roy en Ahmet Kocyigit.