17 mei 2018 ondertekende CDA, D66 en VENRAY Lokaal het coalitieakkoord:

‘Een gezonde toekomst voor Venray’

 

Duurzaam, inclusief en veilig zijn de sleutelwoorden in het akkoord.

Duurzaamheid gaat verder dan energietransitie. Ook financieel streven de drie partijen naar een langjarige gezonde situatie waarbij de lasten voor de inwoners slechts stijgen met de inflatiecorrectie. Inclusief wil zeggen dat iedereen kan meedoen in Venray en niemand langs de kant staat. Onder het kopje ‘veiligheid’ noemt het coalitieakkoord ondermijning, de aanpak van verwarde personen, handhaving bij de huisvesting van arbeidsmigranten en de beveiliging van (privacy)gevoelige informatie.