Een uitwerking van het coalitieakkoord: het collegeprogramma:

‘Een gezonde toekomst voor Venray’

Die toekomst reikt verder dan 2022. Ons lange termijn beleid zullen we af moeten stemmen op verschuivingen in trends en ontwikkelingen, bv. op het gebied van klimaat, energie, duurzaamheid, leefomgeving, gezondheid, demografie en technologie. Eén van de belangrijkste voornemens van deze coalitie en dit college is dan ook het komen tot een nieuwe strategische visie voor Venray die richting geeft aan al onze korte en lange termijn beleidsvoornemens.

In ons beleid, gericht op een gezonde toekomst voor Venray, hebben we in het coalitieakkoord drie rode draden aangewezen: duurzaamheid, inclusieve samenleving en veiligheid. In hoofdstuk 2 gaan we hier nader op in en benoemen we drie aanvullende uitgangspunten voor ons beleid in de komende periode.