2018-2022

SPEERPUNTEN

 • De inwoner centraal
 • Gezonde woon- en leefomgeving 
 • Goede, betaalbare huisvesting
 • Verantwoord beperken intensieve veehouderij
 • Blad/groenkorven terugbrengen
 • Beter fietsnetwerk
 • Verhoging mantelzorgwaardering
 • Permanent zorgloket in het gemeentehuis
 • Onafhankelijke gemeentelijke ombudsman
 • Enkel doelmatig subsidiëren
 • Handhaven en regels naleven
 • Duurzaamheid is de standaard