Wethouder VENRAY Lokaal 

Venray heeft sinds maart 2018 vier wethouders. Deze wethouders zijn voorgedragen door de coalitiepartijen CDA, D66 en VENRAY Lokaal. Samen met de burgemeester vormen zij het college van burgemeester en wethouders (B&W). Voor VENRAY Lokaal vervulde Carla Brugman-Rustenburg deze taak tot 27 juni 2019. 

Op dit moment is nog niet bekend wie deze positie voor VENRAY Lokaal zal innemen.

In september wordt er waarschijnlijk meer informatie verwacht.