Wethouder VENRAY Lokaal 

Venray heeft sinds maart 2018 vier wethouders. Deze wethouders zijn voorgedragen door de coalitiepartijen CDA, D66 en VENRAY Lokaal. Voor VENRAY Lokaal is dit Carla Brugman-Rustenburg. Samen met de burgemeester vormen zij het college van burgemeester en wethouders (B&W). 

Mijn Amsterdamse oorsprong is, nu ik inmiddels 40 jaar in Limburg woon, behoorlijk vervaagd. Al 25 jaar hiervan woon ik samen met mijn man in Blitterswijck. Onze twee dochters zijn hier opgegroeid.
Sinds 2001 ben ik actief geworden in de politiek. Al die jaren voor een lokale partij. Eerst in Meerlo-Wanssum en nu voor VENRAY Lokaal in Venray. Een partij die dicht bij de mensen staat. Want dat is voor mij de reden dat ik politiek actief ben geworden. De gezondheid van mensen, zowel fysiek als psychisch, is voor mij de grote drijfveer.
Ik heb de eer om als wethouder vol energie en enthousiasme aan het werk te mogen voor de mensen uit Venray. Het is geweldig werk, ook al krijg je niet in alles je zin en alles voor elkaar, je zit wel dichtbij het vuur. Met soms makkelijke en soms moeilijke keuzes. Maar voor die verantwoordelijkheid wil ik niet weglopen. De jarenlange ervaring als raadslid en statenlid helpen mij daarbij. Ik voel me daarbij ook gesteund door de mensen van VENRAY Lokaal.

Carla Brugman

Portefeuille: Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Mobiliteit

Thema’s:

 • Duurzaamheidsbeleid (integraal)
 • Energiebeleid (integraal)
 • Natuur-, klimaat- en milieubeleid
 • Waterbeleid en waterbeheer (Taakgroep Maas, Deltaprogramma Maas, Waterpanel)
 • Mobiliteit en infrastructuur
 • Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO)
 • Verkeersveiligheid (ROVL)
 • Beleid en beheer Openbare Ruimte
 • Toezicht en Handhaving (BOA’s en RUD)
 • Publieksdiensten
 • Communicatie
 • Bestuurlijke vernieuwing en deregulering
 • Gebiedsvisie Vlakwater

Nevenfuncties

Voortvloeiend uit het wethouderschap

 • Euregio Rijn-Maas Noord:
 • lid algemene ledenvergadering (ALV)
 • Lid commissie Interreg
 • Vice-voorzitter commissie RO, Infrastructuur, Mobiliteit, Mileu en Energie
 • Nazorg Limburg B.V., vertegenwoordiging namens gemeente
 • Vereniging Afvalsamenwerking Limburg, vertegenwoordiging namens Venray
 • Voorzitter AB Regionale uitvoeringsdienst (RUD)
 • Voorzitter DB Regionale uitvoeringsdienst (RUD)
 • bestuurslid Vereniging Natuurnetwerk Gemeenten
 • plaatsvervangend lid AB Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
 • Lid Waterpanel Limburg
 • lid Waterpanel Noord Limburg
 • lid BO Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO)
 • regiegroep Trendsportal
 • vice-voorzitter Trendsportal
 • lid taakgroep Maas Nederlandse Vereniging Riviergemeenten
 • lid PHO Ruimtelijk Domein Regio Venlo

Niet voortvloeiend uit het wethouderschap

 • Voorzitter van de stichting Durf Te Vragen, Venray

Volg Carla op Twitter: @CarlaBrugmanR en Instagram: carla_brugman