Wethouder VENRAY Lokaal 

Carla Brugman-Rustenburg

Venray heeft sinds maart 2018 vier wethouders. Deze wethouders zijn voorgedragen door de coalitiepartijen CDA, D66 en VENRAY Lokaal. Samen met de burgemeester vormen zij het college van burgemeester en wethouders (B&W). Voor VENRAY Lokaal is dit Carla Brugman-Rustenburg.

Portefeuille: Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Mobiliteit

Thema’s:

 • Duurzaamheidsbeleid (integraal)
 • Energiebeleid (integraal)
 • Natuur-, klimaat- en milieubeleid
 • Waterbeleid en waterbeheer (Taakgroep Maas, Deltaprogramma Maas, Waterpanel)
 • Mobiliteit en infrastructuur
 • Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO)
 • Verkeersveiligheid (ROVL)
 • Beleid en beheer Openbare Ruimte
 • Toezicht en Handhaving (BOA’s en RUD)
 • Publieksdiensten
 • Communicatie
 • Bestuurlijke vernieuwing en deregulering
 • Gebiedsvisie Vlakwater

Nevenfuncties

Voortvloeiend uit het wethouderschap

 • Euregio Rijn-Maas Noord:
 • lid algemene ledenvergadering (ALV)
 • Lid commissie Interreg
 • Vice-voorzitter commissie RO, Infrastructuur, Mobiliteit, Mileu en Energie
 • Nazorg Limburg B.V., vertegenwoordiging namens gemeente
 • Vereniging Afvalsamenwerking Limburg, vertegenwoordiging namens Venray
 • Voorzitter AB Regionale uitvoeringsdienst (RUD)
 • Voorzitter DB Regionale uitvoeringsdienst (RUD)
 • bestuurslid Vereniging Natuurnetwerk Gemeenten
 • plaatsvervangend lid AB Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
 • Lid Waterpanel Limburg
 • lid Waterpanel Noord Limburg
 • lid BO Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO)
 • regiegroep Trendsportal
 • vice-voorzitter Trendsportal
 • lid taakgroep Maas Nederlandse Vereniging Riviergemeenten
 • lid PHO Ruimtelijk Domein Regio Venlo

Niet voortvloeiend uit het wethouderschap

 • Voorzitter van de stichting Durf Te Vragen, Venray

Volg Carla op Twitter: @CarlaBrugmanR en Instagram: carla_brugman