• darkblurbg

Raadsfractie VENRAY Lokaal 

Vijf raadsleden vertegenwoordigen VENRAY Lokaal in de gemeenteraad.
Bovenste rij: Richard de la Roy, Theo Francken
Onderste rij: Tino Zandbergen (fractieleider), Ahmet Kocyigit, Toon Kerkhoff

 Tino Zandbergen - 75 jaar – Veltum – Fractieleider

Als fractievoorzitter van VENRAY Lokaal ben ik de nestor in de gemeenteraad. De lokale politiek draag ik een warm hart toe. Het staat dichtbij de mensen, kleine en grote problemen zijn direct herkenbaar. Vrij direct kan daardoor aan politieke oplossingen voor de inwoners gewerkt worden. Daarvoor ben ik enthousiast voor deze partij actief. Luisteren naar de samenleving, deze proberen te helpen, daar sta ik voor. Jongeren en vrouwen actief proberen te krijgen voor het politieke handwerk is ook een uitdaging waar ik mij graag voor inzet. In de tijd die ik over heb adviseer ik scholen en andere gemeenten op het terrein van huisvestingsprocessen.

  Toon Kerkhoff – 69 jaar – Merselo – Vice-Voorzitter/commissiehoofd Wonen

Ik ben 35 jaar geleden in Venray komen wonen. Momenteel woon ik in Merselo. Afgelopen jaren heb ik, nadat ik gestopt ben met werken, mij actiever in kunnen zetten voor de lokale politiek. Mijn politieke interesse komt voort uit de grote vraagstukken wereldwijd: armoede en grote verschillen tussen arm en rijk, vrede en veiligheid, milieu. Vraagstukken die ook op elkaar van invloed zijn.

Bij de partij probeer ik op kleinere schaal een steentje bij te dragen. Duurzaamheid is natuurlijk een veelgehoorde term. Ik span me in voor een duurzame samenleving op alle terreinen: de natuur, de mens en de economie.

 Theo Francken – 66 jaar – Wanssum – Commissiehoofd Leven

Ik ben geboren en getogen in Wanssum en al meer dan 20 jaar actief raadslid. Binnen VENRAY Lokaal ben ik woordvoerder voor de dossiers die in de Commissie Leven behandeld worden. Hiervoor ben ik dus ook het eerste aanspreekpunt binnen de partij. Sociaal en betrouwbaar zijn twee belangrijke woorden die VENRAY Lokaal typeren en waarom het goed voelt om bij de partij te zitten. De komende jaren wil ik me vooral inzetten voor de woningbouw en leefbaarheid in de dorpen. Waarbij ik, zoals ik altijd gedaan heb, opkom voor de zwakkeren in onze samenleving. 

 Richard de la Roy – 56 jaar – Veltum – commissiehoofd Werken en besturen

Ik ben een geboren en getogen Venraynaar, getrouwd, 3 zoons en woon al 30 jaar in Veltum. Als Eco-Makelaar ben ik dagelijks bezig met verduurzaming van de bouwwereld door te innoveren met hernieuwbare grondstoffen. Ik heb vele jaren ervaring als raadslid en ben sinds 1993 actief in de Venrayse politiek. Naast raadslid heb ik er veel taken bij gedaan, zoals commissiewerk, auditcommissie, rekenkamercommissie en werkgroep Maatschappelijke dialoog Veehouderij. Mijn speerpunten zijn o.a. duurzaamheid, circulaire economie en meer aandacht voor MKB-ondernemers. De overheid stelt prioriteiten t.a.v. duurzaamheid vast, maar in de praktijk worden doelen niet behaald. De doelstelling voor duurzaam inkoopbeleid of duurzaam bouwen zit bv. op maximaal 10% i.p.v. 100%. Reden genoeg om mij daarvoor sterk te maken.

Ahmet Kocyigit - 57 jaar – Landweert – commissie Werken en besturen

Op mijn zestiende levensjaar ben ik wegens gezinshereniging uit Turkije naar Venray verhuisd. Ik ben getrouwd en gezegend met vijf kinderen. Ik ben al jaren actief in de gemeenteraad in Venray. VENRAY Lokaal is mijn partij, omdat de partij oog heeft voor de inclusieve samenleving. De politiek wordt door de enthousiaste partijleden mede vanuit en voor de inwoners benaderd. Door mijn Turkse achtergrond wil ik bruggen slaan tussen de verschillende culturen die in Venray samenleven. Ik maak mij vooral druk over de vervuiling in het straatbeeld en het buitengebied. Dat kan en moet stoppen. Iedereen in Venray moet zijn eigen rommel netjes opruimen. Een goed afvalbeleid moeten we in deze coalitieperiode waar kunnen maken.