• darkblurbg

Onze lokale visie staat omschreven in het beginselprogramma.
In het verkiezingsprogramma leest u onze concrete plannen om deze visie waar te gaan maken.
Het coalitieakkoord is de basis voor de komende raadsperiode. Het college van B&W gaat aan de slag met het concreet uitwerken van dit coalitieakkoord in een collegeprogramma.