• darkblurbg

Momenteel is er nog geen commissiepool aangesteld. Als de formatie rond is, zal de vergadercyclus en evt. raadscommissies worden ingedeeld.
VENRAY Lokaal heeft al verschillende leden die staan te trappelen in deze commissies plaats te nemen.

De gemeenteraad van Venray heeft verschillende raadgevende commissies ingesteld. Dit zijn de commissies ‘Leven’, ‘Werken en Besturen’ en ‘Wonen’. Zij adviseren de gemeenteraad over te nemen besluiten. 
Per commissievergadering (circa 8 maal per jaar) kunnen er 4 commissieleden per partij plaatsnemen aan de vergadertafel.

VENRAY Lokaal telt 20 commissieleden. Zij variëren in leeftijd van 20 t/m 75 jaar en wonen in verschillende dorpen en wijken van Venray.