• darkblurbg

Er zijn landelijke partijen die je waarschijnlijk al kent, maar ons ken je misschien nog minder goed. Maak je niet druk, we nemen je mee langs de vijf belangrijkste pijlers van VENRAY Lokaal: onze basis. Met deze basis proberen we de politiek dichter bij de inwoners te brengen. Wij zijn net als jij inwoner van Venray.
- Ik ben net als jij - 

We maken Venray mooier en veiliger voor inwoners

In Venray moet je vooral fijn en veilig kunnen leven. Ook zou er voldoende passende betaalbare woonruimte voor jong en oud moeten zijn. Daarnaast is vergroening in wijken en dorpen van belang. Dat betekent dat wij goed wonen prioriteit geven boven de ‘verdozing’. De bouw voor industrie draagt bij aan landschapsvervuiling en het verdwijnen van natuur. Er moet kritischer gekeken worden naar wat dit voor Venray oplevert tegenover wat we hiervoor moeten inleveren. Werkgelegenheid en de lokale economie vinden wij erg belangrijk, maar dit mag niet ten koste gaan van leefbaarheid. Daarnaast is veiligheid een basisbehoefte en blijft handhaving van groot belang.

De gemeente Venray moet nog aantrekkelijker worden voor jong en oud

Er moet aandacht en ruimte zijn voor cultuur en evenementen om jongeren in Venray te behouden. Dit om voor alle leeftijden de leefbaarheid te verhogen en aantrekkelijk te zijn en te blijven voor toeristen om de lokale economie te bevorderen. De gemeente moet zorgen voor een goed sociaal vangnet voor mensen die dit nodig hebben. Daarnaast moeten alle aspecten van gezondheid worden gestimuleerd.

Iedereen kan in Venray zijn wie die wil zijn

Waar je ook vandaan komt of hoe je je identificeert: iedereen moet ook overal aan mee kunnen doen. Dat betekent dat wij gaan voor een volledig inclusief Venray met een plan waar concreet in staat hoe de gemeente ervoor zorgt dat iedereen er ook bij hoort en gelijk is. Dit is onafhankelijk van onder andere inkomen, geloof, gender, handicap, seksuele geaardheid, leeftijd, nationaliteit, ras en herkomst. Ondanks verschillen gaan wij altijd met respect met elkaar om.

Duurzaamheid is de standaard en doen we samen

Er moeten grote stappen gemaakt worden voor een duurzamere wereld. De situatie is urgent en er is voldoende noodzaak er samen alles aan te doen om grotere klimaatproblemen te voorkomen. Duurzame initiatieven, de heroriëntatie van veehouderij en landbouw en minder stenen en meer groen zijn hiervoor een vereiste. Hierbij is een zorgvuldige dialoog met betrokkenen en omgeving van groot belang.

Politiek moet betrouwbaar, dichtbij en transparant zijn

In de gemeentepolitiek zijn wij volksvertegenwoordigers, maar bovendien vooral ook mensen. Wij zijn allemaal inwoners van Venray. En daarnaast zijn wij als lokale partij gefocust op de lokale politiek zonder afhankelijkheid van een landelijke afdeling. Betrouwbaarheid en transparantie zijn belangrijke waarden waar wij voor instaan. Wij willen onze actieve bijdrage leveren aan de samenleving, gaan altijd in gesprek, communiceren in begrijpelijke taal en dat doen wij samen met inwoners en iedereen die zich inzet voor Venray.