• darkblurbg

Momenteel heeft Venray drie wethouders. Samen met de burgemeester vormen zij het college van burgemeester en wethouders (B&W). Een wethouder komt op voor de belangen van zijn taakgebied. Hij pleegt overleg met ambtenaren, van Venray, van Rijk en Provincie maar ook met bewoners, bedrijven en organisaties.
Voor VENRAY Lokaal vervult sinds 12-09-2019 Cor Vervoort deze belangrijke taak met de portefeuille:

Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Mobiliteit

Thema's:

 • Duurzaamheidsbeleid (integraal)
 • Energiebeleid (integraal)
 • Natuur-, klimaat- en milieubeleid
 • Waterbeleid en waterbeheer (Taakgroep Maas, Deltaprogramma Maas, Waterpanel)
 • Mobiliteit en infrastructuur
 • Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO)
 • Verkeersveiligheid (ROVL)
 • Beleid en beheer Openbare Ruimte
 • Toezicht en Handhaving (BOA’s en RUD)
 • Publieksdiensten
 • Communicatie
 • Bestuurlijke vernieuwing en deregulering
 • Gebiedsvisie Vlakwater

Maak kennis met Cor: 


Cor Vervoort 1 jaar wethouder:

Contact

Telefoon: 0478-523333
Email: cor.vervoort@venray.nl