• darkblurbg

Vanaf 31 mei bestaat het college van burgemeester en wethouders (B&W) uit waarnemend burgemeester Leontien Kompier en vijf wethouders. Deze wethouders werden gezamenlijk voorgedragen door VENRAY Lokaal, VVD Venray , D66 Venray en Samenwerking Venray. We vinden het belangrijk dat het college onafhankelijk kan functioneren en besturen vanuit het algemeen belang. 

Wethouders komen op voor de belangen van ieders eigen taakgebied. Hij/zij pleegt overleg met ambtenaren van Venray, van Rijk en Provincie maar ook met bewoners, bedrijven en organisaties.

Wij hebben aan Erik van Daal gevraagd of hij plaats wil nemen in dit onafhankelijke college. Hij is verantwoordelijk voor de volgende portefeuille:

Duurzaamheid, Bestuurlijke vernieuwing, Toezicht en handhaving en Openbare ruimte.

Thema's:

  • Duurzaamheidsbeleid (integraal)
  • Energiebeleid, inclusief duurzame, grootschalige energieopwekking
  • Mobiliteit
  • Verkeersveiligheid (ROVL)
  • Toezicht en Handhaving (BOA’s en RUD)
  • Bestuurlijke vernieuwing, deregulering en communicatie
  • Burgerparticipatie en leefbaarheid
  • Beleid en beheer Openbare Ruimte
  • Infrastructuur uitvoering

Meer info over Erik

Erik van Daal werd op 28 september 1960 geboren in Linden en is momenteel woonachtig in Sint Hubert, wat onder fusiegemeente Land van Cuijk valt. 40 jaar geleden huwde hij Miriam en kregen zij vervolgens 3 dochters. Hij is een transparante, open minded bestuurder, die met zijn verbindend vermogen, overtuigingskracht en enthousiasme gemakkelijk draagvlak weet te realiseren. Vanuit analyse weet hij snel tot de kern van een probleem door te dringen en dit vervolgens op een creatieve en pragmatische manier op te lossen.

Vanaf 1986 was hij 13 jaar administrateur/hoofd van dienst bij Peelrand Wonen in Boekel, waar hij direct verantwoordelijk werd voor alle financiële zaken. Later droeg hij ook verantwoordelijkheid voor de verdere uitbouw van de organisatie, de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van het vastgestelde beleid met bijbehorende budgetten.

Vervolgens was hij 4 jaar directeur/hoofd woondiensten bij Slageland Wonen in Waspik. Hier had hij de dagelijkse leiding over de organisatie en daarbij adviseerde hij het Algemeen Bestuur en Raad van Commissarissen. Ook naar buiten toe vertegenwoordigde hij de woningstichting. In 2003 was hij de reistijd beu en besloot hij het iets dichter bij huis te zoeken en werd hij directeur bij woningstichting Laarbeek in Lieshout. Hier begeleidde hij onder andere het fusietraject van 2 woningstichtingen in Beek en Donk en Laarbeek, die inmiddels al weer een andere fusie zijn aangegaan.

In Lieshout was zijn taak vergelijkbaar met zijn vorige baan in Waspik. Maar heel fijn denkt hij terug aan zijn actieve bijdrage in de ontwikkeling van projecten op het gebied van woningbouw, bouw van maatschappelijk vastgoed, leefbaarheid en herstructurering. Tevens aan het opstellen van integrale dorpsontwikkelingsplannen. Het participeren in buurtbemiddelingsprojecten stond hem erg aan. Ook werkte hij mee aan de uitwerking van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in de gemeente Laarbeek.

In 2011, tijdens de economische crisis, ging het roer om en werd Erik manager bij vertaal.nl. Hij verdeelde de commerciële vertaalopdrachten naar de diverse vertalers en de acquisitie voor nieuwe opdrachten.

Van 2014 tot nu omschrijft hij als de mooiste werkzame periode in zijn leven: van betekenis zijn voor de gemeenschap. Bijna 2 periodes was hij voor een lokale partij wethouder in de gemeente Mill en Sint Hubert. Hij had bij installatie geen politieke ervaring maar vol enthousiasme ging hij het avontuur aan. Hij werd bestuurlijk verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering van de volgende beleidsterreinen: Wet Maatschappelijke Ondersteuning, jeugdzorg, participatiebeleid, minimabeleid, gezondheid, sport, onderwijs, leefbaarheid, accommodatiebeleid, statushouders,  welzijn, mobiliteit en financiën.

Hij denkt met trots terug aan de samenwerking met de diverse partijen met name in het sociale domein, zowel lokaal als regionaal. In de regio was hij ook nog voorzitter van de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer en medetrekker voor het opstellen van een mobiliteitsvisie voor een groot deel van Noord Brabant.
Ook was hij lid van de stuurgroep van het regionale drugspreventieproject “Skip the trip”, waarbij niet alleen gekeken wordt naar de gezondheid - en preventiekant van drugsgebruik, maar ook naar het veiligheidsaspect.

Heel knap hoe zeven lokale partijen de koppen uiteindelijk bij elkaar staken bij de herindelingsverkiezingen in 2021. Erik werd als raadslid gekozen maar als wethouder kwam hij niet terug omdat zijn lokale partij naast een oudere kandidaat ook graag een jongere plaats zag nemen. Wat Erik overigens heel begrijpelijk vond. Hij ziet veel overeenkomsten bij beide gemeentes en in de lokale politiek. Hij kijkt met veel enthousiasme uit naar de wethoudersfunctie voor Venray.

Contact

volgt later