VOLG ONS VIA SOCIALE MEDIA VOOR HET LAATSTE NIEUWS!

dinsdag 16 februari 2021

VENRAY Lokaal kijkt vooruit met nieuwe lijsttrekker.

PERSBERICHT
VENRAY Lokaal werkt volop aan de toekomst. Als tweede grootste partij in de gemeenteraad is zij uitgegroeid tot een betrouwbare stabiele factor in de Venrayse politiek. Het is daarom belangrijk dat het vertrouwen van de inwoners van Venray vast wordt gehouden. Dat betekent ook dat vernieuwing en verbetering in het DNA van VENRAY Lokaal zal blijven.

VENRAY Lokaal is dan ook verheugd om aan te kondigen dat Harold Stevens voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 lijsttrekker wil zijn. Hij kijkt ernaar uit om in teamverband aan de slag te gaan met de (steun)fractie om nog meer te kunnen betekenen voor Venray. Een belangrijk streven is ook de politiek dichterbij de inwoners te brengen.

Hij krijgt daar van de volledige (steun)fractie en leden ruimte voor. Naast het benoemen van een nieuwe lijsttrekker is Sander Hellegers benoemd als Programmaleider en Lisanne Wisgerhof als Campagneleider.

Wie is Harold Stevens?
Harold Stevens woont samen met zijn vrouw en drie kinderen in Venray, waar hij is geboren en getogen. Tijdens zijn militaire dienstplicht bij het Korps Commando Troepen behaalde hij zijn groene baret. In 1994 studeerde hij af als elektrotechnisch ingenieur aan de HTS in Venlo. Daarna volgde een internationale carrière in sales- en accountmanagement in de hectische wereld van de halfgeleiderindustrie. In 2018 besloot hij het over een andere boeg te gooien en richtte samen met zijn vrouw Hét Preventie Team op. Het bedrijf richt zich met een team van gezondheidsprofessionals op gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers door het inzetten van vitaliteitstrajecten gericht op de pijlers voeding, leefstijl, beweging, ontspanning en bewustwording. Harold is psychosociaal/ natuurgeneeskundig therapeut en auteur van het boek “De Droom van Ha’adam”, over het mechanisme van het leven, (Filosofie/Esoterie. Uitgeverij van Warven, 2019).

Uiteraard trekt Harold de kar niet alleen. Fractievoorzitter Tino Zandbergen en verenigingsvoorzitter Harrie Francken zullen hem het komende jaar ter zijde staan om deze klus op te pakken. Een karwei dat voor de verkiezingen in 2022 o.a. uiteindelijk moet leiden tot een kwalitatief stevige en verjongde kieslijst.

Bekijk de video om Harold beter te leren kennen:

zondag 27 december 2020

Gouden enveloppen #venrayikbennetalsjij

Wie is toch degene die de gouden enveloppen verstopt door de hele gemeente Venray? Het hield een aantal mensen bezig de afgelopen tijd.

Normaal brengt VENRAY Lokaal rondom kerst een warme groet tijdens de kerstmarkt, maar we hoeven inmiddels niet meer uit te leggen waarom dat dit jaar niet kon, maar hoe kunnen we juist in deze tijd onze mede-venraynaren een lach op hun gezicht bezorgen? Iedereen vindt het toch fijn om een complimentje te ontvangen? Het geeft je zelfvertrouwen een boost en motiveert je nog beter je best te doen of je voelt je even gewaardeerd in deze gekke tijd. Daarbij is het goed regelmatig stil te staan bij de positieve dingen, omdat het vaak de negatieve zaken zijn die mensen onthouden.

Daarom verstopten we onlangs 100 complimentjes in gouden envelopjes in de gehele gemeente Venray, met de hashtag #venrayikbennetalsjij. Het was spannend te zien wat het losmaakte in Venray.

Al snel ontvingen we de eerste positieve reacties. Als lokale politieke partij zijn wij de ‘stem van het volk’, voor de mensen die ons dit vertrouwen hebben gegeven in 2018. Met deze actie willen wij laten zien dat wij, als politiek actievelingen net als jij, ‘gewone’ Venraynaren zijn. Met ieders zorgen en behoeftes. Ook in deze lastige corona-tijd waarin ons, noodgedwongen, veel bewegingsruimte ontnomen wordt, willen we wat warmte brengen in de huiskamer van de inwoners van Venray.

Heb je ons complimentje ontvangen, laat het even weten op de social media via #venrayikbennetalsjij, of via VENRAY Lokaal.

woensdag 23 december 2020

Kerstboodschap VENRAY Lokaal

Langs de digitale weg willen we jullie toch een warme kerstwens brengen.


dinsdag 3 november 2020

Begrotingsbehandeling gemeenteraad

Heb je de inbreng van VENRAY Lokaal gemist?
Hierbij het statement van VENRAY Lokaal m.b.t. algemene beschouwingen en memorie van antwoord van het college.
Programmabegroting 2021 incl. Meerjarenbegroting 2022-2024, uit monde van Tino Zandbergen, fractieleider VENRAY Lokaal:

Voorzitter,
Bij de behandeling van de Kadernota 2021 in juni jl. heeft VENRAY Lokaal al gezegd dat het moeilijk te voorspellen zou zijn dat de sociaal maatschappelijke en financiële wurggreep van COVID-19 nog weleens langer zou kunnen duren. Nu, bij de behandeling van de begroting 2021, is niets minder waar gebleken. En toch zullen we door moeten. De hele samenleving moet de schouders er onder zetten om het virus te bestrijden. Daar mag en moet je iedereen op aanspreken.
Zoals we in onze algemene beschouwing op de begroting 2021 hebben geschreven zal de pandemie ook zekere gevolgen hebben de financiële huishouding van onze gemeente.
Wat de sociaal maatschappelijke gevolgen op termijn zullen kunnen we nu onmogelijk voorspellen, maar we mogen het hoofd ook niet in het zand steken.
Het sociaal domein wat nu al kraakt zal verder geraakt worden. We moeten er alles aan doen om de schade daar zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Als dat dan ten koste moet gaan om andere, ook ongetwijfeld nuttige ambities, even in de ijskast te zetten dan moet dat maar. Het welzijn en welbevinden van onze inwoners gaat voor.

In algemene financiële zin is het goed dat we nu een gemeentelijk handelingskader hebben voor de financiële aanpak van COVID-19. Dit kader is echter niet af en zal zeker regelmatig om bijsturing vragen.
VENRAY Lokaal mag er toch op vertrouwen dat het college ons regelmatig meeneemt in de bijstellingen en de gevolgen?
Met het bestrijden van de pandemie valt geen politiek gewin te behalen. En als er mogelijk pijnlijke besluiten moeten worden genomen dan zullen we dat samen moeten doen in het belang van Venray en haar inwoners.

Voorzitter, wij hebben de Memorie van Antwoord van het college op de beschouwingen goed gelezen. Wat opvalt is dat er voor 2021 veel toezeggingen gedaan zijn voor wat betreft uitwerkingen van diverse dossiers. Het zal een druk jaar worden.
Om voor ons als raad in de controlerende taak te kunnen uitvoeren vragen wij het college alle gedane toezeggingen voor 2021 op een rijtje te zetten. Gaande 2021 zijn we dan in staat om de meetlat qua realiteit en nut en noodzaak er langs te leggen.

Over het Sociaal Domein kunnen we kort zijn. Hoe VENRAY Lokaal in dit dossier staat is beschreven in de algemene beschouwing. De taakstelling om de komende jaren € 4.1 miljoen binnen het Sociaal Domein te bezuinigen kan vooralsnog niet op het support van VENRAY Lokaal rekenen. Het college zal dit echt in de context van het totale financiële beleid moeten aanvliegen. Wij wachten de landing af.

De schulddienstverlening vraagt ondertussen om een beleidsmatige opschaling. De slagingskans om uit de schulden te komen moet omhoog. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben een zogeheten Goed-Op-Weg map ontwikkeld. Een map die voor iedereen te begrijpen is. Wij vragen het college nadrukkelijk bij die gemeenten te informeren en die info terug te koppelen met reacties of het ook bruikbaar kan worden gemaakt voor Venray.

Voor de aanpassing van de havengelden dienen we een motie in. Nu de haven van Wanssum uitgebreid gaat worden en de overslag van containers en goederen zal toenemen zal ook rekening moeten worden gehouden met het milieu. Collega Richard de la Roy zal die verder toelichten bij de behandeling van de moties.

De afronding van de gebiedsontwikkeling Ooyen-Wanssum baart ons zorgen. In de aan Gedeputeerde Staten gezonden brief en de gemeenteraad gezonden RIB en de hierover in de pers verschenen artikelen constateren wij, op zijn zachtst gezegd, een stevig verschil van mening over heet toekomstig beheer van Maaspark Ooyen-Wanssum, zoals het gebied van circa 550 hectare is gaan heten. Om invulling te geven aan het eindbeheer waren de voorbereidingen voor een gezamenlijke aanbesteding van dat beheer in volle gang. De drie eind-eigenaren t.w. Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Provincie gaven hiermee invulling aan de afspraken en uitgangspunten die mede ten grondslag hebben gelegen aan het totale project. Kosten € 222.8 miljoen.
Dit aanbestedingsproces is nu tijdelijk stopgezet omdat Venray en Horst aan de Maas blijkbaar gronden van de Provincie willen terug kopen waardoor een versnippert eindbeheer ontstaat. Wij willen in dit stadium daarom geen overhaaste besluiten nemen. Wij zullen het dossier verder doorgronden en ook bij de Provincie nadere informatie ophalen.

Tot slot voorzitter.
De Corona aanpak vraagt van iedereen om de richtlijnen na te leven. Inderdaad leidt dit tot sociale beperking en eenzaamheid. Ook is het een voortdurende aanslag op de menselijke spanningsboog van jong en oud.
Maar nu liever één jaar van het sociale leven verliezen dan één jaar van het leven. Blijf allen gezond.

donderdag 15 oktober 2020

Algemene beschouwingen begroting 2021

Hou jij een huishoudboekje bij? Weet jij exact wat er binnenkomt en uitgaat?
De gemeente Venray houdt dit allemaal netjes bij en is hier transparant over. Wat zijn de inkomsten en uitgaven van onze gemeente? En wat zijn de plannen voor 2021? De gemeenteraad moet deze begroting namens de inwoners goedkeuren. Er kunnen ook wijzigingsvoorstellen worden gedaan. Dit alles gebeurt tijdens de raadsvergadering van 3-11 en is te volgen vanaf 17.00 via de livestream, of achteraf na te luisteren, maar ook via Omroep Venray RADIO.

Wij, als lokale politieke partij, kijken kritisch naar deze getallen want het gaat om een flinke zak geld die te besteden is, namelijk €132 miljoen. Wegens de coronacrisis zijn nog veel zaken onduidelijk voor de toekomst.
De begroting 2021 en de algemene beschouwingen van VENRAY Lokaal zijn te openen/downloaden als PDF.

We hebben het o.a. over het nog steeds ontbreken van een Lokale Inclusie Agenda, huisvesting voor speciaal onderwijs, zelfsturing i.r.t. bladkorven, het verdwijnen van de waardevolle naoorlogse gebouwen in Venray, woningbouw, handhaving, fietsendiefstal, brandweerzorg, verouderde visie veehouderij, biodiversiteit, fiets- wandelroutes, ontwikkelingen op de Spurkt, verlaging havengelden, tekorten binnen het Sociaal Domein, toeristenbelasting i.r.t. arbeidsmigranten en het onderhoud van de wegen in Venray.
Uiteraard staan wij open voor reacties op onze beschouwingen of anderszins.

In één oogopslag de begroting 2021 van Venray

zondag 11 oktober 2020

Coming Out Day 

Vandaag is het Coming Out Day. Afgelopen donderdag tijdens de de commissievergadering Leven sprak commissielid Lisanne Wisgerhof over haar eigen ervaringen en riep zij iedereen op om eens stil te staan bij het belang van deze bijzondere dag. Misschien is er ook wel iemand uit jouw omgeving die vandaag of op een ander moment naar jou toekomt met belangrijk nieuws of loop je hier misschien zelf mee rond. Weet jij hoe jij zou reageren? En sta jij er wel eens bij stil hoeveel impact jouw reactie kan hebben?
VENRAY Lokaal staat voor een inclusieve samenleving. Dat houdt in dat iedereen mee mag doen. We zijn dan ook al een tijd bezig met het laten realiseren van een Lokale Inclusie Agenda voor Venray en zullen er dan ook voor zorgen dat dit onderwerp hierin een rol zal spelen.
De gemeente Venray hijst vandaag de regenboogvlag voor de acceptatie van lhbtiq+'ers.

Bekijk hier de bijdrage van Lisanne:

donderdag 10 september 2020

Op de koffie bij...

...Cor Vervoort, alweer 1 jaar wethouder Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Mobiliteit in Venray.
Wil je weten hoe het hem bevalt?
VENRAY Lokaal ging op vrijdag mee naar het werk van “familieman” Cor.
We zijn trots op ‘onze’ wethouder, wil je weten waar we hem mee verraste? Bekijk het gehele interview:

zaterdag 11 juli 2020

Trots op Venray

Zoals gebruikelijk is VENRAY Lokaal regelmatig te vinden “onder de mensen”. Door goed naar de inwoners en bezoekers te luisteren kunnen wij écht een lokale politieke partij zijn. Een partij die dichtbij staat, zichtbaar is en laagdrempelig toegankelijk. Dus niet alleen via email, telefoon, social media maar ook “face-to-face”. Het is prettig als team contacten te leggen, zonder dat we daarvoor steun/stemmen vragen. Vandaag waren we in het bruisende centrum van Venray. Op de veilige 1,5 meter afstand stelde we de voorbijgangers de vraag "Waar bent u trots op in Venray?" In de toch al sombere tijd, deze keer dus met een vooral positieve insteek. Vele enthousiaste verhalen hebben we aangehoord en genoteerd. Ook kritische noten nemen we uiteraard mee. VENRAY Lokaal is TROTS OP VENRAY en vooral op de inwoners en bezoekers ervan die leven, wonen en werken in de levendige wijken en 13 hechte dorpen van Venray.

 Een fotoimpressie:
(klik op het bord om in te zoomen)

Dank namens het PR team: Lisanne Wisgerhof, Harold Stevens en Laura Puts

vrijdag 3 juli 2020

VENRAY Lokaal voegt daad bij het woord.

In een artikel in de Hallo van 21 mei (zie foto) vroeg commissielid Henk Valckx om na de crisis een herbezinning te houden met een herwaardering van vitale beroepen. Nu, 6 weken later, is zijn oproep door niemand opgepakt of op enigerlei wijze ter sprake gekomen. Om reden dat dit te verwachten was heeft hij destijds zijn voorstel afgesloten met de opmerking dat ook VENRAY Lokaal als lokale politieke partij, naast de Minister President, alle landelijke partijnamen in de Tweede Kamer zal aanschrijven. VENRAY Lokaal is onder de indruk van de prestaties en de daaropvolgende waarderende uitspraken en handelingen, maar is bang dat deze waardering weer ondergeschoven gaat worden zodra de aandacht en zichtbaarheid is afgezwakt. Niet de hoop, maar de verwachting is dat dit op de Tweede Kamer agenda wordt gezet. Gaat dit niet gebeuren dan zal dit uiteindelijk tot gevolg hebben dat de mensen in de Zorg, Onderwijs, Defensie en Politie weer op de barricade gaan.
Dit zou een schande zijn. We laten ons niet misleiden door een eenzijdige motie met het voorstel zorgmedewerkers een hogere beloning en betere arbeidsvoorwaarden te geven. Overigens bekenden hier VVD, CDA, D66 en CU kleur met hun tegenstem. Wij willen meer dan alleen de herwaardering van verpleegkundigen.

 DE VOLLEDIGE BRIEF:
Geachte Minister-President,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Een koninklijk huis dat door te klappen en te kletteren met deksels in verbondenheid met ons hun dank en respect wil laten horen aan al die zorgmedewerkers die ons beschermen tegen het verschrikkelijke COVID-19 virus: om trots op te zijn, maar een boterham kun je er niet van smeren.
Veel mensen deelden op sociale media hun digitale applaus voor zorgmedewerkers, maar een reeds langer bestaand en veel gehoord commentaar was ook dat de mensen in de zorg meer geld zouden moeten krijgen voor het werk dat zij verrichten. Niet alleen nu, maar vooral ook als straks alles achter de rug is.

Kijkend naar crisissituaties zoals nu met het COVID-19 hebben we een aantal cruciale beroepsgroepen. Er is de afgelopen jaren veel gepraat over wat wij van mensen in de zorg, politie, defensie en onderwijs vragen, en dat staat niet in verhouding tot hoe wij ze respecteren en financieel waarderen. Zij worden in ieder geval, in tegenstelling tot bepaalde typen beroepen, niet overgewaardeerd.
Nu we haast toe zijn aan een ‘reset’ en ‘back to new basic’ zullen we moeten zorgen dat het benoemen van waarden van vitale en kritische beroepen op de Haagse agenda komt. Er zal misschien structureel meer geld moeten komen voor beroepen waarvan we nu roepen ‘geweldig’, ‘applaus-applaus’.

Wat vraagt deze lokale politieke partij aan u? Benoem de vitale beroepen en herwaardeer deze vervolgens. In deze verwachten we dan ook dat we het niet terug gaan zien in het verkiezingsprogramma van uw partij, want dat zou een slechte ‘reset’ zijn. Neen, dat het op de agenda van de Tweede Kamer komt te staan, en dat u ervoor gaat! Net zoals in de afgelopen maanden. Niet meer en niet minder.

Met vriendelijke groet en u zult begrijpen dat wij graag van u horen.

Fractievoorzitter VENRAY Lokaal,
Tino Zandbergen

donderdag 21 mei 2020

Gespot in Venray

Vraag jij je ook af waar onderstaand voor dient en wie hierachter zit?

FOTO LINKS Vleermuizenkast
Deze vleermuiskasten zijn geplaatst in opdracht van de Gemeente Venray en het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. De kasten zijn nodig als wettelijke compensatie in het kader van het te ontwikkelen bedrijventerrein aan de Spurkt. Met het opstellen van het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Spurkt wordt het mogelijk gemaakt om vaste verblijfplaatsen van vleermuizen te verstoren dan wel te vernietigen door de sloop van de aanwezige gebouwen. Dit is in strijd met de Wet natuurbescherming. Om toestemming te krijgen voor de sloop van de gebouwen is een ontheffing van de provincie nodig. Onderdeel hiervan is het aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen voor vleermuizen in de vorm van deze vleermuiskasten.
Een goed alternatief voor de vleermuizen dus!

FOTO RECHTS "Ingewikkelde" eiken
Vermoedens bestaan dat dit gedaan is in het kader van de eikenprocessierups. Dit is NIET door de gemeente gedaan maar op eigen initiatief van inwoners. Het idee hierachter is dat de folie de looproute van rupsen zou blokkeren, maar dat is niet het geval. De rupsen komen uit de eipakketten die hoog in de eikenboom zijn gelegd. Daar eten ze van de bladeren. Ze hoeven dus niet in of uit de boom.
Onnodig dus en onverstandig deze plastice materie in de natuur achter te laten!

dinsdag 31 maart 2020

Steuntje in de rug

Alle 65 VENRAY Lokaal-leden willen in deze bijzondere tijd iemand speciaal een hart onder de riem steken.
Deze kaarten zijn onderweg naar mensen die nu een extra knuffel verdienen.

HOU VOL, ZORG GOED VOOR JEZELF EN ELKAAR!

We gingen ook even bij het gemeentehuis langs om een mooie bos rozen van Reintjes Bloemen te bezorgen voor de gemeentelijke organisatie.

zondag 29 maart 2020

VENRAY Lokaal werkt door (waar kan).

De corona-pandemie raakt iedereen. Velen maken zich zorgen over de huidige situatie en de gevolgen ervan. Wat betekent deze crisis voor de Venrayse politiek?
Alle bijeenkomsten zijn tot 1 juni afgelast. Waaronder helaas ook het kinder- en jeugddebat en sprekersplein.
De komende raadsvergadering van 31 maart gaat onder bijzondere omstandigheden door. Er vind alleen besluitvorming plaats bij de hamerstukken. Alle bespreekstukken zijn doorgeschoven naar de raadsvergadering van 12 mei.
Men bereid zich voor de raads- en commissievergaderingen via videoconferentie plaats te laten vinden. Dit moet eerst versneld per wet geregeld worden.
Het blijft mogelijk de vergaderingen online te volgen/terug te kijken via venray.raadsinformatie.nl.

Er is ondertussen een noodloket voor ondernemers ingericht die hulp kan bieden.
Achter de schermen wordt hard gewerkt en de burgemeester staat voortdurend in contact staat met GGD/RIVM/veiligheidsregio e.d.
Bovendien biedt de website venray.nl informatie over het corornavirus en is er een chatfunctie beschikbaar.
📞 Maandag 30 maart tussen 17.00 en 19.00 uur zitten burgemeester en wethouder klaar voor een telefonisch corona-spreekuur (0478-523333)

Wij zitten niet stil in deze bijzondere tijd, we werken door, vanuit thuis. Ook onze eigen bedrijfsbezoeken, activiteiten en vergaderingen kunnen niet doorgaan. Het is nu ook lastig onze nieuwe leden in te werken. Ook VENRAY Lokaal bereid zich voor op online-vergaderen. We blijven ons inzetten voor de Venrayse maatschappij. Nu de horeca gesloten is kom je er bv. achter dat een openbaar toilet best welkom zou zijn, vraag je je af of de weekmarkt wel verstandig is, hou je een vinger aan de pols bij arbeidsmigrantenhuisvesting en de coffeeshops, hoe gaat handhaving nu? Ook komt de eikenprocessierups binnenkort weer om de hoek kijken. Maar ook de grote dossiers als de supermarkten- en bibliotheekverplaatsing en zonneparken worden breed uitgediept.
Weet dat wij gewoon bereikbaar zijn via facebook, email en ook telefonisch, zie contactpagina


dinsdag 17 januari 2020

Dankbrief aan VENRAY Lokaal

VENRAY Lokaal is er voor iedereen in Venray, grote en kleine items houden ons bezig. We proberen laagdrempelig toegankelijk te zijn. Onderstaande ontvingen we in december, hieruit blijkt een fijne samenwerking tussen inwoners van Venray en ons deskundige team.

Geacht bestuur VENRAY Lokaal,

Dat Comiva geen heil meer ziet in de bouw van een mestscheidingsinstallatie aan de Metaalweg 1C is voor mij en veel anderen geweldig nieuws. Dit is voor mij de mooiste Kerstboodschap sinds zeer lange tijd, en u zult begrijpen dat mijn start van het nieuwe jaar niet beter kan.

Dit is reden u en uw partijleden uit de grond van mijn hart te bedanken voor uw inzichten en vasthoudendheid waarmee u mij en andere getroffenen heeft ondersteund. Toen u op 28 april 2015 ‘De Metaalweg 1C’ op de commissieagenda heeft laten zetten, en een commissielid mijn echtgenote en mij thuis bezocht, wist niemand waar we aan begonnen.

Uw vasthoudendheid in dit dossier maar vooral ook het support en de deskundige adviezen op welke manier wij als omwonenden hier mee konden omgaan, is een lokaal politieke partij waardig. Dank.
Ook toen de vergunning was afgegeven, heeft u dit dossier niet gesloten. U bent contact blijven houden en daar kwam erg veel morele steun uit. Dit was voor ons erg belangrijk en zeker voor mij toen mijn echtgenote medio 2016 kwam te overlijden.

U bent er aandacht voor blijven vragen. Bijna vijf jaar na de start van dit dossier heeft u op 11 november 2019 schriftelijke vragen gesteld waar wij als omwonenden niets van wisten. Naar nu blijkt waren dit vervelende vragen (waar de gemeente zes weken voor nodig had), en waarvan een aantal overeenkomen met de reden dat Comiva de stekker eruit heeft moeten trekken.

Ik ben u bijzondere dank verschuldigd en daarmee wens ik u allen heel fijne feestdagen en een mooie gezonde start van 2020. U, VENRAY Lokaal, heeft laten zien er voor alle inwoners van Venray te zijn en niet alleen voor haar leden of achterban.

Rien Gottenbos.


VENRAY Lokaal in overleg met Dhr. Gottenbos, onder het genot van een "bijzondere" kop koffie (@TikkieAnders)

 

maandag 16 januari 2020

Kennismaking VENRAY Lokaal

Op verzoek organiseren we nogmaals een kennismakingsavond. 
Bij VENRAY Lokaal is plaatselijke politiek écht anders, het is interessant, maakt je wijzer, is spannend en ontspannend, gezellig en vooral nuttig! Iedereen kan op zijn/haar manier een grote of kleine bijdrage leveren aan onze partij en dus aan de Venrayse maatschappij.
Kom geheel vrijblijvend kennismaken met team VENRAY Lokaal en stel al je prangende vragen op dinsdag 21 januari om 20.00 uur in het gemeentehuis van Venray.
Pak deze kans!


woensdag 18 december 2019

Fijne Feestdagen...

Team VENRAY Lokaal wenst iedereen:
⭐️ 𝐇𝐄𝐋𝐄 𝐅𝐈𝐉𝐍𝐄 𝐅𝐄𝐄𝐒𝐓𝐃𝐀𝐆𝐄𝐍 ⭐️
Ook in 2020 zullen we voor jou, voor heel Venray, klaarstaan.
Neem contact met ons op, we zijn nieuwsgierig naar jouw ideeën, wensen of kritiek.

maandag 28 oktober 2019

Maak kennis met....

Het woord politiek is afgeleid van het Oudgriekse "politeia". Wat onder meer betekent: het leven als burger in de samenleving. Dat is nou precies waar het in onze partij om draait. Om het leven, wonen en werken in ons mooie Venray. En dat op een fijne, veilige, gezonde, schone en gelijkwaardige manier.
Vooral landelijke politiek heeft een slecht imago, "het is te ver van me weg, luistert niet naar me, is niet transparant en is te populistisch". Maar bij VENRAY Lokaal is plaatselijke politiek écht anders, het is interessant, maakt je wijzer, is spannend en ontspannend, gezellig en vooral nuttig! Iedereen kan op zijn/haar manier een grote of kleine bijdrage leveren aan onze partij en dus aan de Venrayse maatschappij.
De gemeenteraad vertegenwoordigt het volk, bepaald beleid en controleert het college van B&W. De commissieleden zijn kritisch en nieuwsgierig. Zij voeden en adviseren onze 5 raadsleden. In principe zijn dit burgerleden zoals jij en ik. Ons team is een afspiegeling van de Venrayse samenleving, precies zoals dat ook zou moeten zijn in een gemeenteraad.
Kom geheel vrijblijvend kennismaken met team VENRAY Lokaal en stel al je prangende vragen op maandag 4 november om 19.30 in het gemeentehuis van Venray.
Deelnemers aan de gratis cursus "Politiek Actief", die in september en oktober plaats heeft gevonden, zijn uiteraard ook van harte welkom. Pak deze kans!


donderdag 17 oktober 2019

Algemene beschouwingen programmabegroting 2020 
inclusief meerjarenbegroting 2021-2023

De algemene beschouwingen staan op de agenda van de raadsvergadering van dinsdag 5 november, aanvang 17.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis.
Iedereen is van harte welkom plaats te nemen in het publiek.

Deze vergadering is te volgen via de livestream, of achteraf na te luisteren, maar ook via Omroep Venray RADIO.

Uiteraard staan wij open voor reacties op onze beschouwingen of anderszins.

De begroting 2020 en de algemene beschouwingen van VENRAY Lokaal zijn te openen/downloaden als PDF.

 

 

donderdag 12 september 2019

VENRAY Lokaal wethouder Cor Vervoort benoemd

Deze avond is Cor benoemd als wethouder Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Mobiliteit. Felicitaties werden uitgebracht voor de gemeenteraad, familie en het aanwezige publiek.
VENRAY Lokaal is verheugd dat het team weer compleet is.Nieuwe burgemeester voorgedragen

Tijdens een speciale raadsvergadering op 12 september jl. werd de nieuwe burgemeester voorgedragen aan de Gemeente Venray. Luc Winants zal per 1 januari 2020 aan de slag gaan als burgervader van Venray.
Lees meer over Luc: https://nl.wikipedia.org/wiki/Luc_Winants_(politicus)

Bron: De Limburger
Gemaakt door: Luc Lodder


maandag 2 september 2019

Op de koffie bij... Cor Vervoort

Elke eerste maandag van de maand interviewen wij een “VENRAY lokaler”, deze week is dat kandidaat-wethouder Cor Vervoort.zaterdag 24 augustus 2019

100 jaar kiesrecht voor vrouwen


VENRAY Lokaal stond vandaag stil bij het feit dat vrouwen in Nederland dit jaar 100 jaar kunnen stemmen. Pas 100 jaar.
Onder het genot van een drankje en een heerlijk zonnetje werd er gepraat over de politiek, wat ons bindt, en allerlei "vrouwendingen" uiteraard!

Vrouwenkiesrecht, hoe zat dat ook al weer?Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 1883 vocht Aletta Jacobs voor het stemrecht van vrouwen, met het argument dat in de Grondwet de officiële uitsluiting van vrouwen ontbreekt. Ze wilde stemmen en zelfs ook verkiesbaar zijn, ze was immers Nederlander. Aletta's strijd begon.
In 1887, volgde een tegenslag toen in de grondwet expliciet het woord ‘mannelijk’ toegevoegd werd met betrekking tot het kiesrecht. In 1894 richtte ze samen met Wilhelmina Drucker de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VVK) op, die deze tekst aanvocht. Dit lukte. In 1917 kwam het passieve vrouwenkiesrecht zodat vrouwen verkiesbaar mochten zijn. Het actief vrouwenkiesrecht werd in 1919 een feit. Vrouwen mochten in 1922 voor het eerst naar de stembus. Het aantal mensen dat een stem uitbracht sprong van 1,3 miljoen in 1918 naar 2,9 miljoen in 1922.
De Tweede Kamer telde vervolgens 7 vrouwen en in bijna elke partij was een vrouw vertegenwoordigd. Anno 2019 zijn er 49 vrouwelijke Tweede Kamerleden, van de 150, verdeelt over 10 partijen.

En bij VENRAY Lokaal?
VENRAY Lokaal heeft 22 vrouwelijke leden. Onze mannelijke raadsfractie wordt ondersteunt door 9 dames, van 19 tot 77 jaar, die deelnemen aan de raadscommissies. Onze secretaris (v) en fractiesecretaris (v) ondersteunen de vereniging cq. de fractie. We zijn altijd op zoek naar versterking van het team. Interesse, mail ons? 

Het vrouwenkiesrecht in de rest van de wereld.
Nederland was in 1919 het dertiende land wereldwijd waar vrouwen mochten stemmen. In België is het vrouwenkiesrecht pas toegepast na de Tweede Wereldoorlog, in 1948. De Zwitsers in 1971. In Zuid-Afrika mogen sinds 1994 ook zwarte vrouwen stemmen, en in Saoedi-Arabië kregen vrouwen in 2015 het kiesrecht. Je ziet dus dat het vrouwenkiesrecht een zeer recente strijd is. Het belang om hierbij stil te staan wordt hiermee duidelijk: de strijd is nog altijd niet gestreden.


donderdag 22 augustus 2019

inVENtief verblijdt 3 lokale goede doelen met een cheque

Vandaag reikte inVENtief, voorganger van lokale partij VENRAY Lokaal 3 cheques á €400 uit aan 3 goede doelen in Venray.

Bij opheffing van de oude partij ontstond een batig saldo dat in samenspraak met de leden werd besteed aan 3 doelen in 3 categorieën:  kind, oudere en dier. En dan specifiek diegene die "het 't hardst nodig hebben".
In de eerste categorie werd gekozen voor Speelgoedbank Venray. Zij zamelen speelgoed in en stimuleren kinderen, en ouders, die in een slechte economische situatie zitten hiermee om te gaan. 
Bij de tweede categorie, oudere, werd voor Logeerhuis Kapstok gekozen. Het bestuur sprak haar dank uit naar de organisatie en vrijwilligers die met hart en ziel het de gasten zo aangenaam mogelijk maken. Een uitje voor de gast en tegelijkertijd ontlasten zij de mantelzorger door tijdelijk zorgtaken over te nemen. Mantelzorgers zijn onmisbaar in de huidige samenleving, maar het logeerhuis in Venray en omstreken ook inmiddels.
De dieren mochten niet vergeten worden in dit rijtje. Dierenambulance Venray ontving ook een cheque.
De dieren hebben geen stem, maar hulp is hard nodig. Vrijwilligers staan elke dag tot 23.00 klaar voor de zwerf- en gewonde dieren in Venray en verzorgen ze met liefde.
DAT was precies de gedachten van de besteding van de overblijfselen van inVENtief, voor zij die het 't hardst nodig hebben. De 6 aanwezigen waren onder valse voorwendselen naar de Schouwburg gelokt en reageerde verrast en enthousiast. Het voelde goed om zo definitief afscheid te nemen van onze voorgangers.


vrijdag 9 augustus 2019

Cor Vervoort kandidaat wethouder voor VENRAY Lokaal

Zoals bekend is Carla Brugman op persoonlijke titel benoemd in het extra parlementaire college van Gedeputeerde Staten van Limburg. VENRAY Lokaal heeft deze goede bestuurder met spijt afgestaan, maar tegelijkertijd geschakeld om een vervanging voor te dragen. Met Cor Vervoort hebben we een passende kandidaat gevonden.
Na een zorgvuldige selectie zijn er vertrouwelijke gesprekken gevoerd met potentiële kandidaten. Daarbij is niet alleen naar de korte termijn gekeken, maar ook naar de toekomst. Tenslotte zijn er in 2022 al weer verkiezingen voor de gemeenteraad.
VENRAY Lokaal is aan zijn stand verplicht om dan wederom de kiezers een kwalitatieve kieslijst aan te bieden. Wij zijn dat aan de kiezers verplicht die ons het vertrouwen hebben gegeven en ons in staat hebben gesteld toe te treden tot de coalitie met CDA en D66.
De Algemene Ledenvergadering van VENRAY Lokaal ondersteunt deze visie en heeft donderdag 8 augustus besloten om de heer Cor Vervoort voor te dragen als nieuwe wethouder voor VENRAY Lokaal in het Venrayse College van Burgemeester en Wethouders. Als de gemeenteraad instemt, kan de benoeming in 12 september aanstaande plaatsvinden.


Cor is 61 jaar, gehuwd en woont in Venray. Hij was sinds 1978 bijna onafgebroken werkzaam bij achtereenvolgens de Gemeentepolitie Venray, de politieregio Limburg-Noord en de eenheid Limburg van de Nationale Politie. Hij was aanvankelijk werkzaam in diverse politiefuncties en na voortgezette opleidingen op het terrein van Personeel & Organisatie en organisatieadvies bekleedde hij diverse functies op die terreinen. Hij gold als deskundige op het gebied van functiewaardering en was daarbij lid van een landelijke bezwarenadviescommissie. Door zijn achtergrond heeft hij zowel landelijk als regionaal een bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen binnen de politie en was hij direct betrokken bij alle personele reorganisaties. Op dit moment is hij werkzaam in Maastricht als adviseur van de eenheidsleiding in Limburg.
Daarnaast is hij al geruime tijd actief binnen de Venrayse politiek.
Aan het einde van de vorige eeuw en de beginjaren 2000 is hij politiek actief geweest voor Samenwerking Venray. Hij was voorzitter van inVENtief en bij de samensmelting van deze lokale partij met PP2 tot voor kort voorzitter van VENRAY Lokaal. Momenteel fungeert hij nog als voorzitter van de Gebruikerscommissie Optisport, die adviseert over de (jaar-)planning van het gebruik van alle binnensportaccommodaties, die in de gemeente Venray in beheer zijn bij Optisport.

Kortom, met Cor Vervoort denkt VENRAY Lokaal een uitstekende wethouder voor te dragen die de belangen van de partij en de kiezers in de coalitie uitstekend zal bewaken. Inmiddels heeft Cor al kennis gemaakt met de coalitiepartners en hebben de overige fracties in de gemeenteraad ook kennis kunnen nemen van zijn kandidatuur.

Victor Weijs, bestuursvoorzitter
Tino Zandbergen, fractievoorzitter

woensdag 3 juli 2019

Day after behandeling Voorjaarsnota.

De ruim 5 uur durende vergadering van gisteren kunt u HIER bekijken.

De inbreng (van 7 min.) van VENRAY Lokaal:

Beste voorzitter, college, raadsleden en inwoners van Venray,

VENRAY heeft niet kunnen bevroeden dat we de eerste volwaardige Voorjaarsnota van het college moeten beschouwen met een lege wethoudersstoel van VENRAY Lokaal. In het debat vandaag zal het ook even lastig zijn omdat we plaatsvervangende wethouders moeten aanspreken. Wij vertrouwen er echter op dat in het VENRAY Lokaal wethouderloze tijdperk het door voormalig wethouder Carla Brugman ingebrachte politieke zaaigoed van ons zal ontkiemen. Onze fractie zal, indien nodig, zeker tijdig water geven.
Als coalitiepartner kunnen we ons op meerdere punten vinden in de Voorjaarsnota. Dat wil niet zeggen dat we nu achterover gaan leunen en spinnend bij de haard gaan liggen. Het is zaak scherp te blijven in het politieke proces om met zo nodig wisselende meerderheden goede besluiten te nemen. Goede voorstellen vanuit de oppositie zijn het waard om serieus op haalbaarheid te wegen.
De uitwerking van de programma's in deze Voorjaarsnota geeft aan in welke richting het college invulling wil geven aan het coalitieprogramma in 2020. VENRAY Lokaal snapt dat onmogelijk alle wensen en verlangens in het komende jaar vervuld kunnen worden. We zijn daarbij mede afhankelijk van de rijksbijdragen. Wat dat betreft is de meicirculaire al een waarschuwende vinger.
Het college is nu aan zet om met voorstellen te komen die we bij de begroting vervolgens zullen toetsen.

Voorzitter, uit onze algemene beschouwingen licht ik kort nog het volgende toe:
MANTELZORGWAARDERING
Het is niet in financiële middelen uit te drukken hoe de steeds belangrijker wordende mantelzorger gewaardeerd zou moeten worden, maar de huidige €65 is voor VENRAY Lokaal écht beneden de maat. De waardering terugbrengen naar het niveau van 2015, dat wil zeggen €130, is het minste dat gedaan moet worden. Deze manier van waarderen bespaart allerlei opgetuigde administratieve rompslomp.

INCLUSIEVE SAMENLEVING
Gemeenten hebben de wettelijke opdracht om periodiek een “Lokale Inclusie Agenda” te maken: een plan voor de inclusieve samenleving. Venray heeft niet zo’n plan. Er moeten nu echt stappen gezet worden na 3 jaar. Geen verder uitstel van de uitwerking. Een Lokaal Inclusieplan dus.

ONDERWIJS
Begin dit jaar heeft de raad besloten de ontwikkeling van de Talentencampus op de locatie Veltum te beëindigen. Wij staan daar nog steeds achter. Dat wil niet zeggen dat we het SBO en SO niet adequaat gehuisvest willen zien. Actie wethouder, los dit lang slepende dossier op. Wellicht is het de moeite waard om alsnog naar landing op het Anna-terrein te kijken.


GLYFOSAAT
Diverse studies wijzen uit dat blootstelling aan dit middel de kans op kanker met 40% verhoogt. Patiënten winnen in toenemende mate rechtszaken. Verschillende landen leggen het gebruik aan banden. Onze gemeente, als verpachter van gronden, moet nu de stap zetten om het gebruik van glyfosaat op pachtgronden en sportvelden te verbieden.

DRUGSAFVAL
Gedumpt afval is een gevaar voor de volksgezondheid en moet onmiddellijk door de grondeigenaren of de gemeente geruimd worden. De kosten worden, als de veroorzaker niet gevonden wordt, verhaald op de grondeigenaar. Onschuldige grondeigenaren mogen niet opgezadeld worden met de kosten van deze criminaliteit. Voor onze motie moeten we ook steun te vragen bij de gemeenten in Limburg en de Provincie.

INTERVENTIETEAM
Steeds vaker misbruiken criminelen sociale en maatschappelijke structuren en ondernemers voor hun criminele activiteiten. Van deze ondermijnende criminaliteit ondervindt de samenleving veel schade. Zes gemeenten in Oost-Brabant hebben een interventieteam opgericht die zorgt voor integrale aanpak. Dit wordt gedaan door regelmatig controles te doen als een vermoeden bestaat van misstanden of niet voldaan wordt aan wet- en regelgeving.

Een soortgelijk interventieteam mag ook in Noord-Limburg niet meer ontbreken. Waarom dan geen aansluiting zoeken bij Oost-Brabant? Of anders een eigen regionaal Venrays Interventieteam ontwikkelen.

VISIE VEEHOUDERIJ
In januari 2018 is de Visie Veehouderij vastgesteld. Het college geeft aan dat Venray een koploper in de veehouderij wil blijven, maar meer duurzaam, en circulair. Maar daarbij moet de gezondheid van de burger wel centraal staan. Een groot manco in de huidige vergunningverlening in Venray is dat vergunningen voor locaties niet in samenhang worden behandeld. Daardoor kan er een enorme cumulatie van emissies ontstaan. Op 29 mei was de uitspraak (Raad van State) over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) die grote gevolgen zal hebben voor de ontwikkeling van veehouderijen.

Wij roepen het college op de nieuwe werkelijkheid rond de intensieve veehouderij onder ogen te zien en z.s.m. met aanvullend adequaat beleid te komen.

ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Het beeld van Venray wordt steeds meer bepaald door enorme lelijke logistieke bouwmassa’s. Zo verdween recent het iconische beeldbepalende gebouw van Inalfa.

Voor andere bedrijven dan logistiek, zoals innovatieve bedrijven met hoogwaardige werkgelegenheid, lijkt Venray inmiddels minder aantrekkelijk. Het nieuwe bedrijventerrein "de Spurkt" zou een groene campus moeten worden. Kleinschalig, hoogwaardige inrichting, behoedzame inpassing in het kwetsbare beekdallandschap met behoud en aandacht voor aanwezige natuurwaarden en zelf-energievoorzienend.

FRACTIEVERGOEDING
De Venrayse politieke partijen moeten zich blijvend inspannen om jong en oud, het hele jaar door, bij het politieke handwerk te betrekken. Daarvoor zijn opleiding, scholing en andere bindende factoren nodig. De fracties krijgen daarvoor nu nog een fractievergoeding van €2.000 per jaar. Door bezuinigingen is dat in 2011 met eenzelfde bedrag gekort. Willen de fracties het werk goed blijven doen dan is het noodzakelijk de fractievergoeding weer op het niveau van 2010 te brengen.

ZORGLOKET.
Van inwoners van Venray horen wij vaak “je wordt van het kastje naar de muur gestuurd” of “ik geef het op”. Vooral bij zorgvragen is dit erg vervelend. Het is voor sommige mensen al vaak überhaupt een hele stap hulp te vragen. Slechts één duidelijk en bemenst loket zou de ingang moeten zijn. De kwetsbaren in onze samenleving beter ondersteunen. In Brunssum hebben ze één loket voor zorg, jeugd en uitkering: loket Sociaal Centraal.
Wij vragen het college de haalbaarheid voor Venray na te gaan.

maandag 24 juni 2019

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2020
incl. Meerjaren Uitgaven en Investeringsplan (MUIP) 2020-2023


De gemeentelijke Voorjaarsnota geeft elk jaar opnieuw weer hoe het gaat met Venray. Dit document bevat een weergave van de inkomsten en plannen voor uitgaven van het komende jaar. Deze verschijnt altijd in juni en wordt dit jaar besproken op 2 juli.
Elke politieke partij geeft zijn visie op deze plannen tijdens een lange, maar belangrijke gemeenteraadsvergadering, die al start om 15 uur. De discussies kunnen gaan over uiteenlopende zaken.

Wat ons betreft gaat het o.a. over:
-de schamele MANTELZORGWAARDERING
-het ontbreken van een LOKAAL INCLUSIEPLAN
-de huisvesting van het SPECIAAL ONDERWIJS
-het aan banden leggen van bestrijdingsmiddel GLYFOSAAT
-wie het opruimen van DRUGSAFVAL moet betalen
-het terugdraaien van de bezuiniging op de FRACTIEVERGOEDING
-het oprichten van een INTERVENTIETEAM
-de nieuwe werkelijkheid rond de INTENSIEVE VEEHOUDERIJ
-een ander soort ECONOMISCHE ONTWIKKELING
-een mogelijkheid van één ZORGLOKET

Nieuwsgierig geworden?
De Venrayse Voorjaarsnota vind je HIER
De visie van VENRAY Lokaal (Algemene Beschouwingen) vind je HIER
Hoe denken andere partijen erover? Zie HIER

Schuif aan op 2 juli in het gemeentehuis, bekijk de internet livestream of luister Omroep Venray Radio!

vrijdag 14 juni 2019

CURSUS POLITIEK ACTIEF

Iedereen heeft een mening, maar wie maakt het verschil?

GRATIS CURSUS POLITIEK ACTIEF - Gemeente Venray

Met o.a. "Wat zijn de taken en de rol van de gemeenteraad?" "Hoe heb ik zelf meer invloed op de lokale besluitvorming?"
* 5 avonden (24-09/01-10/15-10/22-10/29-10)
* 19.30-22.00 uur
* Gemeentehuis Venray
* door ProDemos (https://prodemos.nl)
* aanmelden tot 23-08 via griffie@venray.nl (beperkt aantal plaatsen)
* GRATIS!

Kennismaking VENRAY Lokaal

VENRAY Lokaal plakt er (OOK GRATIS) nog een extra avondje aan vast.
Op 04-11 kun je vrijblijvend kennismaken met onze lokale politieke partij, stel vooral al je vragen. 
Een andere afspraak maken is ook altijd mogelijk. Mail ons: via contactgegevens op www.venraylokaal.nl of via een Facebook-persoonlijke bericht.

Tip je buurman, collega en degene die altijd het hoogste woord heeft op een verjaardag 

vrijdag 7 juni 2019

PERSBERICHT

Donderdagmiddag heeft onze wethouder Carla Brugman ons laten weten dat zij gehoor heeft gegeven aan het verzoek om toe te treden tot het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Limburg.
Zoals bekend is het niet gelukt op basis van politieke meerderheden in Limburg een coalitie te smeden en heeft formateur Ger Koopmans de weg ingeslagen om een extra parlementair college (zakenkabinet) te formeren. Carla heeft dan ook ingestemd op persoonlijke titel.

Voor VENRAY Lokaal en Venray is het natuurlijk spijtig dat een uitstekend bestuurder als gevolg daarvan geen deel meer uitmaakt van de coalitie, c.q. het college van Burgemeester en Wethouders van Venray. Van de andere kant heeft Limburg ook bestuurlijke kwaliteit nodig. Dat Carla daar een bijdrage aan zal leveren twijfelen wij geen moment en wensen haar veel succes.
Het is nu aan VENRAY Lokaal om een nieuwe wethouder te leveren in samenspraak uiteraard met de coalitiepartners.
Het bestuur en de partijleiding zijn inmiddels volop aan de slag gegaan met het selecteren van goede kandidaten. Conform de statuten spreken de leden zich ten leste uit over de uiteindelijke kandidaat.

VENRAY Lokaal,
Tino Zandbergen, fractievoorzitter
Cor Vervoort, wnd. bestuursvoorzitter

v

zaterdag 22 december 2018

VENRAY Lokaal bezocht het centrum van Venray tijdens kerstmarkt - nieuwsbrief editie december 2018

Op zaterdag 22-12 stond VENRAY Lokaal (zoals elk jaar) met haar standje in het centrum van Venray. De schaatsbaan, de kerstmarkt, de kerstman en gezellige muziek zorgde voor een heerlijke kerstsfeer.
Er werden nieuwsbrieven uitgedeeld, aandacht gevraagd voor een openbaar toilet in het kernwinkelgebied en natuurlijk gingen we vooral met de inwoners in gesprek.

 

De december-editie van onze nieuwsbrief vind je hier.vrijdag 30 november 2018

Persbericht: De Oude Melkfabriek en Den Hoebert toch in de race voor huisvesting arbeidsmigranten?

Daar kunnen wij als VENRAY Lokaal heel kort over zijn: Nee dus!

Tijdens de commissievergadeTijdens de commissievergadering Wonen van dinsdag 27 november kwam de huisvesting van arbeidsmigranten opnieuw aan bod. Naar aanleiding van deze vergadering is er, met name in Leunen, onrust ontstaan of onder andere de Oude Melkfabriek eventueel toch ingezet zal worden als locatie voor (short-stay) huisvesting van arbeidsmigranten. Ook in de media is hier aandacht aan gegeven, maar wij blijven als VENRAY Lokaal waarde hechten aan hetgeen wij en vele burgers belangrijk vinden. Niet daar!

De huidige situatie is dan ook niet anders dan in de afgelopen jaren is uitgedragen in ons verkiezingsprogramma en in het collegeakkoord is overeengekomen. Wij staan voor een goede en verantwoorde huisvesting van arbeidsmigranten. Naar de migranten toe, maar ook naar anderen zoals omwonenden. De inrichting van De Hulst is daarvan een voorbeeld. Hier is geluisterd naar de belangen en is op een respectvolle manier overeenstemming gevonden.

We hebben in Venray nog steeds een tekort aan huisvestingsruimte. Daar vallen onze gasten, die hier (tijdelijk) komen werken, ook onder. In de afgelopen jaren is dit heikele onderwerp blijven liggen. Het nieuwe college heeft het voortvarend opgepakt en wij steunen dat. Daarbij houden we rekening met alle belanghebbenden. Nu en in de toekomst.
maandag 29 oktober 2018

Algemene beschouwingen programmabegroting 2019
inclusief meerjarenbegroting 2020-2022

De algemene beschouwingen staan ter agenda van de raadsvergadering op dinsdag 6 november 2018, aanvang 15.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis.
Je bent van harte welkom plaats te nemen in het publiek.

Deze vergadering is te volgen via de livestream, of achteraf na te luisteren, maar ook via Omroep Venray RADIO.

Uiteraard staan wij open voor reacties op onze beschouwingen of anderszins.

De begroting 2019 en de algemene beschouwingen van VENRAY Lokaal zijn te openen/downloaden als PDF.


 

maandag 1 oktober 2018

Collegeprogramma: "Een gezonde toekomst voor Venray!"

Een uitwerking van het coalitieakkoord, het collegeprogramma.

Die toekomst reikt verder dan 2022. Ons lange termijn beleid zullen we af moeten stemmen op verschuivingen in trends en ontwikkelingen, bv. op het gebied van klimaat, energie, duurzaamheid, leefomgeving, gezondheid, demografie en technologie. Eén van de belangrijkste voornemens van deze coalitie en dit college is dan ook het komen tot een nieuwe strategische visie voor Venray die richting geeft aan al onze korte en lange termijn beleidsvoornemens.

In ons beleid, gericht op een gezonde toekomst voor Venray, hebben we in het coalitieakkoord drie rode draden aangewezen: duurzaamheid, inclusieve samenleving en veiligheid. In hoofdstuk 2 gaan we hier nader op in en benoemen we drie aanvullende uitgangspunten voor ons beleid in de komende periode.

Bekijk hier het collegeprogramma:

dinsdag 22 mei 2018

Team compleet

Tijdens de raadsvergadering zijn de wethouders en raadsleden geïnstalleerd voor deze raadsperiode. Onze fractievoorzitter Carla Brugman werd benoemd tot wethouder en daardoor neemt Toon Kerkhoff nu deel aan de raadsfractie van VENRAY Lokaal 
Namens VENRAY Lokaal: gefeliciteerd Toon en Carla, maak er wat moois van!
Feliciteer hen ook via facebookdonderdag 17 mei 2018

"Een gezonde toekomst voor Venray!"

Dat is de titel van het zojuist door VENRAY Lokaal, CDA en D66 ondertekende coalitieakkoord 2018-2022.
Dit is de basis voor de komende raadsperiode. Het college van B&W gaat aan de slag met het concreet uitwerken van dit coalitieakkoord in een collegeprogramma.
De huidige financiële uitgangssituatie is positief. De gemeente is op orde en de economie draait op volle toeren. Maar in goede tijden moeten we er aan blijven werken dat ook in slechte tijden Venray haar zaakjes op orde heeft.
Het gehele coalitieakkoord kun je hier bekijken


Maar hoe verhoudt dit akkoord zich nu tot het gedachtengoed en de speerpunten van VENRAY Lokaal? Zien we deze voldoende terug?

Wij als VENRAY Lokaal zijn er goed in geslaagd een groot aantal van onze speerpunten terug te laten keren. 

 • Om te beginnen met duurzaamheid: dit wordt hét thema voor de komende jaren en is daarmee ook het centrale thema geworden van het coalitieakkoord.
 • Dat de inwoner centraal staat, is eigenlijk een open deur, maar wordt toch nadrukkelijk genoemd: we maken het beleid namelijk samen met de inwoners, en niet in het gemeentehuis.
 • Ook de gezonde woon-en leefomgeving komt op diverse plekken in het akkoord terug.
 • Mantelzorg: “Wij koesteren de mantelzorger en willen het mantelzorgcompliment in praktische en financiële zin opwaarderen”.
 • “De loketfunctie en de daarbij behorende backoffice beter bereikbaar maken”.
 • Ombudsman: “Wij willen bezwaren laagdrempelig onafhankelijk afwikkelen en gaan de haalbaarheid van een ombudsfunctie in regionaal verband onderzoeken”.
 • Over het subsidiebeleid is opgenomen dat het “doeltreffend is (gekoppeld aan heldere gemeentelijke doelstellingen), doelmatig en te allen tijde rechtmatig”.
 • Wonen: “te zorgen voor voldoende sociale woningbouw, met nadrukkelijk ook aandacht voor sociale woningbouw in de dorpen”.
 • “Wij onderzoeken de mogelijkheid voor de introductie van groenkorven”.
 • Handhaven en regels naleven komt goed terug in het akkoord, ook in relatie tot veiligheid.
 • Over de intensieve veehouderij is een groot aantal afspraken gemaakt, in relatie tot de visie veehouderij, ook praktische zaken als een “netwerk van meetpunten voor luchtkwaliteit”.
 • Beter fietsnetwerk: “Om het gebruik van de fiets te stimuleren realiseren wij de ‘Derde Ring Venray’, en “Wij zitten in op het mogelijk maken van meer elektrische oplaadpunten voor auto en fiets”.

Samengevat: met deze punten en de andere afspraken in het coalitieakkoord is er volgens ons een goede basis voor de komende vier jaren en ook de periode daarna. Niet alleen voor de coalitiepartijen, want we denken dat ook de oppositie voldoende aanknopingspunten zal terugvinden.

vrijdag 20 april 2018

CDA, D66 en VENRAY Lokaal willen coalitie vormen.

De afgelopen weken hebben er informerende gesprekken plaats gevonden met het CDA. 
De gesprekken met het CDA hebben onze afgevaardigden van VENRAY Lokaal als ontspannen en constructief ervaren. 
Op basis van deze gesprekken heeft het CDA vanavond bekend gemaakt dat zij met VENRAY Lokaal en D66 een coalitie wil vormen. 
Dit doet ook recht aan de verkiezingsuitslag. 
De formatie zal de komende weken plaatsvinden.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat er half mei een coalitieakkoord ligt, waarin alle drie de partijen zich zullen herkennen.
Onze beoogd wethouder Carla Brugman wil met veel enthousiasme aan het werk gaan voor een mooi en duurzaam Venray.maandag 26 maart 2018

VENRAY Lokaal blijft steken op 5 zetels

Het resultaat van de hertelling is: 
CDA
+ 15 stemmen
SP
-3 stemmen
D66
+2 stemmen
Samenwerking Venray
-11 stemmen
VVD
+3 stemmen
PvdA
+3 stemmen
VENRAY Lokaal
-1 stem
Vervolgens hoeft er dus GEEN loting plaats te vinden voor de 3de restzetel, deze gaat naar het CDA en brengt hen op 9 zetels en VENRAY Lokaal op 5.

Er hebben zich wel verschuivingen onderling op de lijst plaatsgevonden, maar liefst 111 stemmen van VENRAY Lokaal kwamen de eerste telling op de verkeerde plaats terecht. Iemand van ons bleek bv. na hertelling 63 stemmen teveel en iemand kwam er 70 te kort. Ook bij andere partijen waren er afwijkingen van max 9 stemmen p.p.
Het gevolg, voor ons, is dat Yvon Peters (woensdagavond benoemd voor een zetel) GEEN raadszetel krijgt voor VENRAY Lokaal. 
Ze pakt het gelukkig heel sportief op.
Ze zegt hierover tegen Peel en Maas: 
"Wel jammer, maar ik wist donderdag al snel dat de telling niet klopte. Als er geen hertelling was geweest, dan had ik mijn zetel niet aangenomen. Het moet wel democratisch gebeuren", reageerde ze sportief. 
Yvon (17), zul je naast Mees (16)en Tolgahan (21) zeker terugzien in de commissiepool van VENRAY Lokaal. Deze verjongende/verfrissende blik is heel erg welkom bij onze lokale partij.

Ook de burgemeester uit zijn ongenoegen over de manier waarop wij stemmen/stemmen tellen in Venray en zget op Twitter: 
We moeten anno 2018 onder ogen zien dat onze manier van stemmen en van stemmen tellen niet meer van deze tijd is en te grote foutrisico’s met zich mee brengt. De roep om hertellingen zal groeien en groeien.
Wat dit vervolgens voor gevolgen zal hebben is ons op dit moment onbekend.

De zetelverdeling bij VENRAY Lokaal ziet er als volgt uit:

1. Carla Brugman
2. Tino Zandbergen
3. Theo Francken
4. Ahmet Kocyigit
5. Richard de la Roy

Nog enkele statistieken:

ZETELVERDELING

   

CDA

5439

9

SP

2425

4

D66

2363

3

Samenwerking Venray

1978

3

VVD

1714

2

PvdA

789

1

Venray Lokaal

3615

5

 

STATISTIEKEN

 

Aantal stemgerechtigden

34831

Geldige stempas

16507

Geldig volmachtsbewijs

 1996

Toegelaten kiezers

 18503

Geldige stembiljetten

 18323

Ongeldige stembiljetten

  83

Blanco stembiljetten

 100

Aangetroffen stembiljetten

 18506

Opkomstpercentage

 53,13%

 

 De totale definitieve verkiezingsuitslag is HIER te bekijken.

vrijdag 23 maart 2018

VENRAY Lokaal vraagt hertelling aan.

We hebben onregelmatigheden aangetroffen in de telling. De definitieve onthulling van de uitslag is geschorst. De ruim 18.000 stemmen van de gehele gemeente Venray gaan opnieuw geteld worden op maandagochtend vanaf 08.30 uur in de sporthal De Wetteling.
Om 17.00 uur verwacht men in het gemeentehuis de definitieve verkiezingsuitslag te kunnen tonen.
Hopende dat een loting dan niet meer nodig zal zijn.


Later meer....

donderdag 22 maart 2018

VENRAY Lokaal is tweede partij van Venray en behaalt 5 zetels!

VENRAY BEDANKT!
Maar liefst 3615 personen gaven VENRAY Lokaal het vertrouwen voor de komende 4 jaren.
Met 53,1% was de opkomst dit jaar iets hoger dan 4 jaar geleden. Toen kwam 52,2% naar de stembus.
De eerste restzetel ging naar Samenwerking Venray, de tweede naar de SP en de derde is voor VENRAY Lokaal OF het CDA.
Beide partijen kwamen bij de berekening voor de laatste restzetel op exact hetzelfde getal uit. Aankomende vrijdag om 10.00 uur zal er geloot worden om deze zetel. Nog even spannend dus. 

Let wel: het gaat hier dus om 1 stem, dus ELKE STEM TELT. Had U NIET op VENRAY Lokaal gestemd, dan was de restzetel automatisch naar het CDA gegaan.

woensdag 14 maart 2018

Nog 1 week tot de verkiezingen, twijfelt u nog?

VENRAY Lokaal IN DUIDELIJKE TAAL

 

dinsdag 6 maart 2018

VERKIEZINGSMAGAZINE

Dit magazine wordt in week 11 huis-aan-huis verspreid in de gehele gemeente Venray, je vindt deze tussen de bezorgde folders.
Het geeft je een inkijk wie wij zijn, waarom wij gefuseerd zijn, wat wij willen bereiken, wie verkiesbaar is en welke speerpunten we uitdragen. Het is een speciale editie in kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. 
Veel leesplezier en hopelijk maakt het je keuze op woensdag 21 maart een stuk gemakkelijker!

KIES JIJ VOOR VENRAY? KIES VENRAY LOKAAL!


Klik op het magazine om het te openen (pdf)woensdag 10 januari 2018

VERKIEZINGSPROGRAMMA + KIESLIJST
 

woensdag 10 januari 2018

PERSBERICHT

Bekendmaking kieslijst en verkiezingsprogramma.

Een frisse en ambitieuze lijst, met vertrouwde en nieuwe gezichten. Getracht is een afspiegeling van de Venrayse samenleving neer te zetten. Met goede gedreven kandidaten afkomstig uit de wijken en kerkdorpen van Venray heeft de inwoner van Venray straks echt iets te kiezen.

Dinsdag 9 januari heeft de algemene ledenvergadering van de lokale fusiepartij VENRAY Lokaal de kieslijst vastgesteld. Ook is het verkiezingsprogramma openbaar gemaakt.

Op de 38 kandidaten tellende kieslijst worden plaats 1 en 2 ingenomen door respectievelijk Carla Brugman en Tino Zandbergen. Op plaats 3 staat Toon Kerkhoff, gevolgd door Cees de Vocht op 4. Theo Francken, nu raadslid voor PP2, bezet plaats 5 op de lijst van de fusiepartij. Bij de eerste tien staan nieuwkomers Yvon Peters (7), André van Maarschalkerwaard (8) en Mees Hillenbrink (10). De lijst wordt afgesloten door diverse lijstduwers. De kieslijst telt overigens 14 vrouwen, 13 personen woonachtig in de kerkdorpen en 17 nieuwe kandidaten. De jongste is ten tijden van verkiezingen 16 en de oudste 77.

VENRAY Lokaal is een partij die iedereen de kans geeft om mee te praten over zaken die spelen in de gemeentelijke politiek. De lokale democratie kan zo ten volle tot zijn recht komen. Ook jongeren maken hier deel van uit. De kloof tussen politiek en jongeren wordt steeds groter, te groot vinden wij. Ze hebben een ‘frisse kijk’ op zaken en hebben tenslotte ‘de toekomst’. Bovendien zijn ze sterk ondervertegenwoordigd in de politiek. In Venray is de gemiddelde leeftijd van de zittende raadsleden 52 jaar. 70% is 46 jaar of ouder.

VENRAY Lokaal is trots op Yvon Peters (17) uit Oirlo en Mees Hillenbrink (15) uit Heide. Zij hebben de handschoen opgepakt en hebben weloverwogen en met volle overtuiging voor de lokale politiek gekozen, als start van hun politieke carrière. Dat houdt ook in dat ze bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd ook bereid zijn om deel uit te maken van de Venrayse gemeenteraad. Dus allerminst een verkiezingsstunt.

Na een jaar van inventariseren via meerdere sessies van de “Spiegel van Venray”, centrum- en evenementenbezoeken, sociale media, en andere vormen van input is er een gedegen en breed gedragen verkiezingsprogramma samengesteld. Bent u nieuwsgierig naar dit programma? Deze is samen met de kieslijst te vinden op www.venraylokaal.nl.

VENRAY Lokaal is klaar voor een mogelijke plek in de coalitie. 

zondag 24 december 2017

WARME WENSEN

 

zondag 17 december 2017

NIEUWSBRIEF EDITIE 4 - 2017

donderdag 23 november 2017

MESTFRAUDE OVERLEG DEURNE

 (foto: Omroep Brabant)

VENRAY Lokaal (Toon Kerkhoff en André van Maarschalkerwaard) was op 21 november in Deurne aanwezig bij een bijeenkomst van verontruste politieke partijen.
Met ruim 20 personen van partijen die milieu en volksgezondheid hoog in het vaandel hebben staan, werd er gesproken over de problematiek in de veehouderijsector.
De mestfraude heeft natuurlijk iedereen opgeschrikt, maar vormt natuurlijk maar een deel van de ongewenste effecten van het geheel.
Het was bijzonder positief om samen te werken aan een constructieve oplossing voor een probleem dat ons allemaal raakt.

Zo zie je maar: de zorg voor onze leefomgeving houdt gelukkig niet op bij de gemeentegrens!

Uitgebreid onderzoek NRC over "het mestcomplot"

Zie ook de animatie: zo ziet mestfraude eruit:

woensdag 16 november 2017

UNIEK LIJSTTREKKERSDUO

De leden van VENRAY Lokaal hebben op woensdag 15 november 2017 Carla Brugman en Tino Zandbergen unaniem als lijsttrekkers aangewezen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

VENRAY Lokaal is de nieuwe fusiepartij, die is ontstaan uit de beide lokale partijen PP2 en inVENtief. Zij  hebben de afgelopen 8 jaar héél nadrukkelijk het lokale geluid in de gemeenteraad van Venray laten horen. Dit geluid wordt erg gewaardeerd en zal door het samengaan als VENRAY Lokaal zeker versterkt worden.

Met de brede bestuurlijke ervaring en politieke bekendheid van Carla Brugman en de inhoudelijk sterke dossierkennis van Tino Zandbergen heeft VENRAY Lokaal een uitstekend lijsttrekkersduo, waarmee de gemeenteraadsverkiezingen vol vertrouwen worden ingegaan. Bovendien blijven PP2 en inVENtief op deze manier goed verankerd binnen VENRAY Lokaal. De leden hebben uitgesproken dat VENRAY Lokaal een sterke, lokale middenpartij in het politieke spectrum in Venray moet zijn. Links en rechts binden en de cultuurverschillen overbruggen, dat zijn enkele van de uitdagingen die Carla en Tino, met ondersteuning van de leden en sympathisanten, vanaf nu graag zullen aangaan.

De komende maanden wordt gewerkt aan de verdere invulling van een ambitieuze kieslijst. Van eventuele kandidaten voor de kieslijst wordt kwaliteit verwacht om te kunnen functioneren in de Gemeenteraad of in de raadscommissies. Gezien de belangstelling die VENRAY Lokaal nu al ervaart in de samenleving zal de kieslijst die kwaliteit zeker gaan bieden.

donderdag 19 oktober 2017

ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2018

Hier vindt u onze laatste algemene beschouwingen op de programmabegroting 2018 inclusief meerjarenbegroting. 21 maart zullen de lokale politieke partijen inVENtief en PP2 verkiesbaar zijn als VENRAY Lokaal, 1 sterke lokale politieke partij!

De algemene beschouwingen komen aan bod in de raadsvergadering van dinsdag 7 november 2017, aanvang 17.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis.
U bent van harte welkom plaats te nemen in het publiek.

Uiteraard is deze vergadering ook LIVE te volgen, of achteraf na te luisteren en via Omroep Venray RADIO of live streaming

Uiteraard staan wij open voor reacties op onze beschouwingen of anderszins.

Klik op de link voor de programmabegroting 2018
De algemene beschouwingen kunt u hieronder openen/downloaden als PDF.