VOLG ONS VIA SOCIALE MEDIA VOOR HET LAATSTE NIEUWS!

 

zaterdag 22 december 2018

VENRAY Lokaal bezocht het centrum van Venray tijdens kerstmarkt - nieuwsbrief editie december 2018

Op zaterdag 22-12 stond VENRAY Lokaal (zoals elk jaar) met haar standje in het centrum van Venray. De schaatsbaan, de kerstmarkt, de kerstman en gezellige muziek zorgde voor een heerlijke kerstsfeer.
Er werden nieuwsbrieven uitgedeeld, aandacht gevraagd voor een openbaar toilet in het kernwinkelgebied en natuurlijk gingen we vooral met de inwoners in gesprek.

 

De december-editie van onze nieuwsbrief vind je hier.vrijdag 30 november 2018

Persbericht: De Oude Melkfabriek en Den Hoebert toch in de race voor huisvesting arbeidsmigranten?

Daar kunnen wij als VENRAY Lokaal heel kort over zijn: Nee dus!

Tijdens de commissievergadeTijdens de commissievergadering Wonen van dinsdag 27 november kwam de huisvesting van arbeidsmigranten opnieuw aan bod. Naar aanleiding van deze vergadering is er, met name in Leunen, onrust ontstaan of onder andere de Oude Melkfabriek eventueel toch ingezet zal worden als locatie voor (short-stay) huisvesting van arbeidsmigranten. Ook in de media is hier aandacht aan gegeven, maar wij blijven als VENRAY Lokaal waarde hechten aan hetgeen wij en vele burgers belangrijk vinden. Niet daar!

De huidige situatie is dan ook niet anders dan in de afgelopen jaren is uitgedragen in ons verkiezingsprogramma en in het collegeakkoord is overeengekomen. Wij staan voor een goede en verantwoorde huisvesting van arbeidsmigranten. Naar de migranten toe, maar ook naar anderen zoals omwonenden. De inrichting van De Hulst is daarvan een voorbeeld. Hier is geluisterd naar de belangen en is op een respectvolle manier overeenstemming gevonden.

We hebben in Venray nog steeds een tekort aan huisvestingsruimte. Daar vallen onze gasten, die hier (tijdelijk) komen werken, ook onder. In de afgelopen jaren is dit heikele onderwerp blijven liggen. Het nieuwe college heeft het voortvarend opgepakt en wij steunen dat. Daarbij houden we rekening met alle belanghebbenden. Nu en in de toekomst.
maandag 29 oktober 2018

Algemene beschouwingen programmabegroting 2019
inclusief meerjarenbegroting 2020-2022

De algemene beschouwingen staan ter agenda van de raadsvergadering op dinsdag 6 november 2018, aanvang 15.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis.
Je bent van harte welkom plaats te nemen in het publiek.

Deze vergadering is te volgen via de livestream, of achteraf na te luisteren, maar ook via Omroep Venray RADIO.

Uiteraard staan wij open voor reacties op onze beschouwingen of anderszins.

De begroting 2019 en de algemene beschouwingen van VENRAY Lokaal zijn te openen/downloaden als PDF.


 

maandag 1 oktober 2018

Collegeprogramma: "Een gezonde toekomst voor Venray!"

Een uitwerking van het coalitieakkoord, het collegeprogramma.

Die toekomst reikt verder dan 2022. Ons lange termijn beleid zullen we af moeten stemmen op verschuivingen in trends en ontwikkelingen, bv. op het gebied van klimaat, energie, duurzaamheid, leefomgeving, gezondheid, demografie en technologie. Eén van de belangrijkste voornemens van deze coalitie en dit college is dan ook het komen tot een nieuwe strategische visie voor Venray die richting geeft aan al onze korte en lange termijn beleidsvoornemens.

In ons beleid, gericht op een gezonde toekomst voor Venray, hebben we in het coalitieakkoord drie rode draden aangewezen: duurzaamheid, inclusieve samenleving en veiligheid. In hoofdstuk 2 gaan we hier nader op in en benoemen we drie aanvullende uitgangspunten voor ons beleid in de komende periode.

Bekijk hier het collegeprogramma:

dinsdag 22 mei 2018

Team compleet

Tijdens de raadsvergadering zijn de wethouders en raadsleden geïnstalleerd voor deze raadsperiode. Onze fractievoorzitter Carla Brugman werd benoemd tot wethouder en daardoor neemt Toon Kerkhoff nu deel aan de raadsfractie van VENRAY Lokaal 
Namens VENRAY Lokaal: gefeliciteerd Toon en Carla, maak er wat moois van!
Feliciteer hen ook via facebookdonderdag 17 mei 2018

"Een gezonde toekomst voor Venray!"

Dat is de titel van het zojuist door VENRAY Lokaal, CDA en D66 ondertekende coalitieakkoord 2018-2022.
Dit is de basis voor de komende raadsperiode. Het college van B&W gaat aan de slag met het concreet uitwerken van dit coalitieakkoord in een collegeprogramma.
De huidige financiële uitgangssituatie is positief. De gemeente is op orde en de economie draait op volle toeren. Maar in goede tijden moeten we er aan blijven werken dat ook in slechte tijden Venray haar zaakjes op orde heeft.
Het gehele coalitieakkoord kun je hier bekijken


Maar hoe verhoudt dit akkoord zich nu tot het gedachtengoed en de speerpunten van VENRAY Lokaal? Zien we deze voldoende terug?

Wij als VENRAY Lokaal zijn er goed in geslaagd een groot aantal van onze speerpunten terug te laten keren. 

 • Om te beginnen met duurzaamheid: dit wordt hét thema voor de komende jaren en is daarmee ook het centrale thema geworden van het coalitieakkoord.
 • Dat de inwoner centraal staat, is eigenlijk een open deur, maar wordt toch nadrukkelijk genoemd: we maken het beleid namelijk samen met de inwoners, en niet in het gemeentehuis.
 • Ook de gezonde woon-en leefomgeving komt op diverse plekken in het akkoord terug.
 • Mantelzorg: “Wij koesteren de mantelzorger en willen het mantelzorgcompliment in praktische en financiële zin opwaarderen”.
 • “De loketfunctie en de daarbij behorende backoffice beter bereikbaar maken”.
 • Ombudsman: “Wij willen bezwaren laagdrempelig onafhankelijk afwikkelen en gaan de haalbaarheid van een ombudsfunctie in regionaal verband onderzoeken”.
 • Over het subsidiebeleid is opgenomen dat het “doeltreffend is (gekoppeld aan heldere gemeentelijke doelstellingen), doelmatig en te allen tijde rechtmatig”.
 • Wonen: “te zorgen voor voldoende sociale woningbouw, met nadrukkelijk ook aandacht voor sociale woningbouw in de dorpen”.
 • “Wij onderzoeken de mogelijkheid voor de introductie van groenkorven”.
 • Handhaven en regels naleven komt goed terug in het akkoord, ook in relatie tot veiligheid.
 • Over de intensieve veehouderij is een groot aantal afspraken gemaakt, in relatie tot de visie veehouderij, ook praktische zaken als een “netwerk van meetpunten voor luchtkwaliteit”.
 • Beter fietsnetwerk: “Om het gebruik van de fiets te stimuleren realiseren wij de ‘Derde Ring Venray’, en “Wij zitten in op het mogelijk maken van meer elektrische oplaadpunten voor auto en fiets”.

Samengevat: met deze punten en de andere afspraken in het coalitieakkoord is er volgens ons een goede basis voor de komende vier jaren en ook de periode daarna. Niet alleen voor de coalitiepartijen, want we denken dat ook de oppositie voldoende aanknopingspunten zal terugvinden.

vrijdag 20 april 2018

CDA, D66 en VENRAY Lokaal willen coalitie vormen.

De afgelopen weken hebben er informerende gesprekken plaats gevonden met het CDA. 
De gesprekken met het CDA hebben onze afgevaardigden van VENRAY Lokaal als ontspannen en constructief ervaren. 
Op basis van deze gesprekken heeft het CDA vanavond bekend gemaakt dat zij met VENRAY Lokaal en D66 een coalitie wil vormen. 
Dit doet ook recht aan de verkiezingsuitslag. 
De formatie zal de komende weken plaatsvinden.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat er half mei een coalitieakkoord ligt, waarin alle drie de partijen zich zullen herkennen.
Onze beoogd wethouder Carla Brugman wil met veel enthousiasme aan het werk gaan voor een mooi en duurzaam Venray.maandag 26 maart 2018

VENRAY Lokaal blijft steken op 5 zetels

Het resultaat van de hertelling is: 
CDA
+ 15 stemmen
SP
-3 stemmen
D66
+2 stemmen
Samenwerking Venray
-11 stemmen
VVD
+3 stemmen
PvdA
+3 stemmen
VENRAY Lokaal
-1 stem
Vervolgens hoeft er dus GEEN loting plaats te vinden voor de 3de restzetel, deze gaat naar het CDA en brengt hen op 9 zetels en VENRAY Lokaal op 5.

Er hebben zich wel verschuivingen onderling op de lijst plaatsgevonden, maar liefst 111 stemmen van VENRAY Lokaal kwamen de eerste telling op de verkeerde plaats terecht. Iemand van ons bleek bv. na hertelling 63 stemmen teveel en iemand kwam er 70 te kort. Ook bij andere partijen waren er afwijkingen van max 9 stemmen p.p.
Het gevolg, voor ons, is dat Yvon Peters (woensdagavond benoemd voor een zetel) GEEN raadszetel krijgt voor VENRAY Lokaal. 
Ze pakt het gelukkig heel sportief op.
Ze zegt hierover tegen Peel en Maas: 
"Wel jammer, maar ik wist donderdag al snel dat de telling niet klopte. Als er geen hertelling was geweest, dan had ik mijn zetel niet aangenomen. Het moet wel democratisch gebeuren", reageerde ze sportief. 
Yvon (17), zul je naast Mees (16)en Tolgahan (21) zeker terugzien in de commissiepool van VENRAY Lokaal. Deze verjongende/verfrissende blik is heel erg welkom bij onze lokale partij.

Ook de burgemeester uit zijn ongenoegen over de manier waarop wij stemmen/stemmen tellen in Venray en zget op Twitter: 
We moeten anno 2018 onder ogen zien dat onze manier van stemmen en van stemmen tellen niet meer van deze tijd is en te grote foutrisico’s met zich mee brengt. De roep om hertellingen zal groeien en groeien.
Wat dit vervolgens voor gevolgen zal hebben is ons op dit moment onbekend.

De zetelverdeling bij VENRAY Lokaal ziet er als volgt uit:

1. Carla Brugman
2. Tino Zandbergen
3. Theo Francken
4. Ahmet Kocyigit
5. Richard de la Roy

Nog enkele statistieken:

ZETELVERDELING

   

CDA

5439

9

SP

2425

4

D66

2363

3

Samenwerking Venray

1978

3

VVD

1714

2

PvdA

789

1

Venray Lokaal

3615

5

 

STATISTIEKEN

 

Aantal stemgerechtigden

34831

Geldige stempas

16507

Geldig volmachtsbewijs

 1996

Toegelaten kiezers

 18503

Geldige stembiljetten

 18323

Ongeldige stembiljetten

  83

Blanco stembiljetten

 100

Aangetroffen stembiljetten

 18506

Opkomstpercentage

 53,13%

 

 De totale definitieve verkiezingsuitslag is HIER te bekijken.

vrijdag 23 maart 2018

VENRAY Lokaal vraagt hertelling aan.

We hebben onregelmatigheden aangetroffen in de telling. De definitieve onthulling van de uitslag is geschorst. De ruim 18.000 stemmen van de gehele gemeente Venray gaan opnieuw geteld worden op maandagochtend vanaf 08.30 uur in de sporthal De Wetteling.
Om 17.00 uur verwacht men in het gemeentehuis de definitieve verkiezingsuitslag te kunnen tonen.
Hopende dat een loting dan niet meer nodig zal zijn.


Later meer....

donderdag 22 maart 2018

VENRAY Lokaal is tweede partij van Venray en behaalt 5 zetels!

VENRAY BEDANKT!
Maar liefst 3615 personen gaven VENRAY Lokaal het vertrouwen voor de komende 4 jaren.
Met 53,1% was de opkomst dit jaar iets hoger dan 4 jaar geleden. Toen kwam 52,2% naar de stembus.
De eerste restzetel ging naar Samenwerking Venray, de tweede naar de SP en de derde is voor VENRAY Lokaal OF het CDA.
Beide partijen kwamen bij de berekening voor de laatste restzetel op exact hetzelfde getal uit. Aankomende vrijdag om 10.00 uur zal er geloot worden om deze zetel. Nog even spannend dus. 

Let wel: het gaat hier dus om 1 stem, dus ELKE STEM TELT. Had U NIET op VENRAY Lokaal gestemd, dan was de restzetel automatisch naar het CDA gegaan.

woensdag 14 maart 2018

Nog 1 week tot de verkiezingen, twijfelt u nog?

VENRAY Lokaal IN DUIDELIJKE TAAL

 

dinsdag 6 maart 2018

VERKIEZINGSMAGAZINE

Dit magazine wordt in week 11 huis-aan-huis verspreid in de gehele gemeente Venray, je vindt deze tussen de bezorgde folders.
Het geeft je een inkijk wie wij zijn, waarom wij gefuseerd zijn, wat wij willen bereiken, wie verkiesbaar is en welke speerpunten we uitdragen. Het is een speciale editie in kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. 
Veel leesplezier en hopelijk maakt het je keuze op woensdag 21 maart een stuk gemakkelijker!

KIES JIJ VOOR VENRAY? KIES VENRAY LOKAAL!


Klik op het magazine om het te openen (pdf)woensdag 10 januari 2018

VERKIEZINGSPROGRAMMA + KIESLIJST
 

woensdag 10 januari 2018

PERSBERICHT

Bekendmaking kieslijst en verkiezingsprogramma.

Een frisse en ambitieuze lijst, met vertrouwde en nieuwe gezichten. Getracht is een afspiegeling van de Venrayse samenleving neer te zetten. Met goede gedreven kandidaten afkomstig uit de wijken en kerkdorpen van Venray heeft de inwoner van Venray straks echt iets te kiezen.

Dinsdag 9 januari heeft de algemene ledenvergadering van de lokale fusiepartij VENRAY Lokaal de kieslijst vastgesteld. Ook is het verkiezingsprogramma openbaar gemaakt.

Op de 38 kandidaten tellende kieslijst worden plaats 1 en 2 ingenomen door respectievelijk Carla Brugman en Tino Zandbergen. Op plaats 3 staat Toon Kerkhoff, gevolgd door Cees de Vocht op 4. Theo Francken, nu raadslid voor PP2, bezet plaats 5 op de lijst van de fusiepartij. Bij de eerste tien staan nieuwkomers Yvon Peters (7), André van Maarschalkerwaard (8) en Mees Hillenbrink (10). De lijst wordt afgesloten door diverse lijstduwers. De kieslijst telt overigens 14 vrouwen, 13 personen woonachtig in de kerkdorpen en 17 nieuwe kandidaten. De jongste is ten tijden van verkiezingen 16 en de oudste 77.

VENRAY Lokaal is een partij die iedereen de kans geeft om mee te praten over zaken die spelen in de gemeentelijke politiek. De lokale democratie kan zo ten volle tot zijn recht komen. Ook jongeren maken hier deel van uit. De kloof tussen politiek en jongeren wordt steeds groter, te groot vinden wij. Ze hebben een ‘frisse kijk’ op zaken en hebben tenslotte ‘de toekomst’. Bovendien zijn ze sterk ondervertegenwoordigd in de politiek. In Venray is de gemiddelde leeftijd van de zittende raadsleden 52 jaar. 70% is 46 jaar of ouder.

VENRAY Lokaal is trots op Yvon Peters (17) uit Oirlo en Mees Hillenbrink (15) uit Heide. Zij hebben de handschoen opgepakt en hebben weloverwogen en met volle overtuiging voor de lokale politiek gekozen, als start van hun politieke carrière. Dat houdt ook in dat ze bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd ook bereid zijn om deel uit te maken van de Venrayse gemeenteraad. Dus allerminst een verkiezingsstunt.

Na een jaar van inventariseren via meerdere sessies van de “Spiegel van Venray”, centrum- en evenementenbezoeken, sociale media, en andere vormen van input is er een gedegen en breed gedragen verkiezingsprogramma samengesteld. Bent u nieuwsgierig naar dit programma? Deze is samen met de kieslijst te vinden op www.venraylokaal.nl.

VENRAY Lokaal is klaar voor een mogelijke plek in de coalitie. 

zondag 24 december 2017

WARME WENSEN

 

zondag 17 december 2017

NIEUWSBRIEF EDITIE 4 - 2017

donderdag 23 november 2017

MESTFRAUDE OVERLEG DEURNE

 (foto: Omroep Brabant)

VENRAY Lokaal (Toon Kerkhoff en André van Maarschalkerwaard) was op 21 november in Deurne aanwezig bij een bijeenkomst van verontruste politieke partijen.
Met ruim 20 personen van partijen die milieu en volksgezondheid hoog in het vaandel hebben staan, werd er gesproken over de problematiek in de veehouderijsector.
De mestfraude heeft natuurlijk iedereen opgeschrikt, maar vormt natuurlijk maar een deel van de ongewenste effecten van het geheel.
Het was bijzonder positief om samen te werken aan een constructieve oplossing voor een probleem dat ons allemaal raakt.

Zo zie je maar: de zorg voor onze leefomgeving houdt gelukkig niet op bij de gemeentegrens!

Uitgebreid onderzoek NRC over "het mestcomplot"

Zie ook de animatie: zo ziet mestfraude eruit:

woensdag 16 november 2017

UNIEK LIJSTTREKKERSDUO

De leden van VENRAY Lokaal hebben op woensdag 15 november 2017 Carla Brugman en Tino Zandbergen unaniem als lijsttrekkers aangewezen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

VENRAY Lokaal is de nieuwe fusiepartij, die is ontstaan uit de beide lokale partijen PP2 en inVENtief. Zij  hebben de afgelopen 8 jaar héél nadrukkelijk het lokale geluid in de gemeenteraad van Venray laten horen. Dit geluid wordt erg gewaardeerd en zal door het samengaan als VENRAY Lokaal zeker versterkt worden.

Met de brede bestuurlijke ervaring en politieke bekendheid van Carla Brugman en de inhoudelijk sterke dossierkennis van Tino Zandbergen heeft VENRAY Lokaal een uitstekend lijsttrekkersduo, waarmee de gemeenteraadsverkiezingen vol vertrouwen worden ingegaan. Bovendien blijven PP2 en inVENtief op deze manier goed verankerd binnen VENRAY Lokaal. De leden hebben uitgesproken dat VENRAY Lokaal een sterke, lokale middenpartij in het politieke spectrum in Venray moet zijn. Links en rechts binden en de cultuurverschillen overbruggen, dat zijn enkele van de uitdagingen die Carla en Tino, met ondersteuning van de leden en sympathisanten, vanaf nu graag zullen aangaan.

De komende maanden wordt gewerkt aan de verdere invulling van een ambitieuze kieslijst. Van eventuele kandidaten voor de kieslijst wordt kwaliteit verwacht om te kunnen functioneren in de Gemeenteraad of in de raadscommissies. Gezien de belangstelling die VENRAY Lokaal nu al ervaart in de samenleving zal de kieslijst die kwaliteit zeker gaan bieden.

donderdag 19 oktober 2017

ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2018

Hier vindt u onze laatste algemene beschouwingen op de programmabegroting 2018 inclusief meerjarenbegroting. 21 maart zullen de lokale politieke partijen inVENtief en PP2 verkiesbaar zijn als VENRAY Lokaal, 1 sterke lokale politieke partij!

De algemene beschouwingen komen aan bod in de raadsvergadering van dinsdag 7 november 2017, aanvang 17.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis.
U bent van harte welkom plaats te nemen in het publiek.

Uiteraard is deze vergadering ook LIVE te volgen, of achteraf na te luisteren en via Omroep Venray RADIO of live streaming

Uiteraard staan wij open voor reacties op onze beschouwingen of anderszins.

Klik op de link voor de programmabegroting 2018
De algemene beschouwingen kunt u hieronder openen/downloaden als PDF.